Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai pērn 1,3 milj. EUR zaudējumi

30.06.2023 06:31:00

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2022. gadā apgrozījusi 221,5 milj. EUR, pārskata gadu noslēdzot ar 1,3 milj. EUR zaudējumiem. Tas norāda uz finanšu situācijas pasliktināšanos un atgriešanos pirms Covid-19 finansēšanas apstākļos. “Covid-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ iepriekšējos gados daļai pacientu netika sniegta savlaicīga ārstēšana un diagnostika. Tādējādi pacienti 2022. gadā nonāca slimnīcā ar jau smagākām saslimšanām, kas ne tikai vairāk apdraud pacientu, bet prasīja arī lielāku finansējumu ārstēšanas izmaksu segšanai. Lai gan izdevumi pacientu ārstēšanai ir augstāki, slimnīcas saņemtais finansējums no NVD ir zemāks, radot slimnīcai būtiskus finansiālus zaudējumus,” teikts SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vadības ziņojumā. Tajā arī uzsvērts, ka valstī noteiktie veselības aprūpes pakalpojumu tarifi nenosedz pakalpojumu pašizmaksu. Pacientu iemaksas nav mainītas kopš 2015. gada un slimnīcai nav iespējams plānot turpmāku attīstību, jo finanšu līdzekļi tiek piešķirti neprognozējami.

Pagājušajā gadā slimnīcas stacionārā ārstēto pacientu skaits palielinājies par 3,2 tūkstošiem pacientu jeb 5,5%, salīdzinot ar 2021. gadu. Iesniegtajā vadības ziņojumā slimnīca skaidrojusi, ka Covid-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ iepriekšējos gados daļai pacientu netika sniegta savlaicīga ārstēšana un diagnostika, tāpēc 2022. gadā vidēji par 10% palielinājies pacientu skaits ar akūtām un hroniskām saslimšanām, tostarp arī onkoloģisko pacientu skaits. Jānorāda, ka 2022. gadā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā ārstēti 57,7 tūkstoši pacientu, savukārt ambulatorie pakalpojumi sniegti 700,8 tūkstošiem pacientu.

“Ņemot vērā Covid-19 pacientu skaita ievērojamu samazināšanos, slimnīcai ir izdevies pakāpeniski atjaunot savu darbību pirms pandēmijas režīmā, tādējādi sniedzot ārstnieciskus, diagnostiskus un rehabilitācijas pakalpojumus arvien lielākam Latvijas iedzīvotāju skaitam,” teikts SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vadības ziņojumā. Stacionārā pagājušajā gadā veikti 50,8 tūkstoši operāciju, kas, salīdzinot ar gadu iepriekš, ir par 5,54% mazāk, taču dienas stacionārā veiktais operāciju skaits ir būtiski pieaudzis – par 29%. Operāciju skaita palielinājumu dienas stacionārā ietekmēja Covid-19 pacientu skaita samazināšanās un tai sekojoša Covid-19 gultu slēgšana, kas ļāva pārvirzīt personālu un pilnvērtīgi nodrošināt dienas stacionārā darbu.

2022. gada izskaņā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” strādāja 5,1 tūkstotis darbinieku. No tiem 24% ir ārsti, 39% - ārstniecības un pacientu aprūpes personāls.

2022. gadā turpinājās intensīvs darbs infrastruktūras atjaunošanas un attīstības jomā, lai koncentrētu slimnīcas sniegtos pakalpojumus Hipokrāta ielas kompleksā, kas nodrošinās efektīvāku resursu izmantošanu, kā arī uzlabos savstarpējo sadarbību starp dažādiem slimnīcas stacionāriem.