Pērn Rīgas Dzemdību namā piedzimuši 5167 jaundzimušie

27.07.2023 09:37:00

SIA “Rīgas Dzemdību nams” gada pārskatā teikts, ka 2022. gadā Latvijā dzemdību skaits ir samazinājies par gandrīz 9%. “Skaita krišanās pēdējo četru gadu laikā ir bijusi dramatiska,” norādījis SIA “Rīgas Dzemdību nams”, skaidrojot, ka dzemdību skaita samazinājumam Latvijā ir vairāki iemesli – reproduktīvā vecumā esošo sieviešu skaita samazināšanās, kā arī izmaiņas ekonomikā Covid-19 pandēmijas un Ukrainas kara radīto pārmaiņu dēļ. SIA “Rīgas Dzemdību nams” sniegto pakalpojumu klāstā pacienšu skaits, kurām nepieciešama dzemdību palīdzība, salīdzinot ar 2021. gadu, ir samazinājies. 2022. gadā bijušas 5091 dzemdības (32,4% no valstī kopumā pieņemtajām dzemdībām), kas ir par 11,2% mazāk nekā gadu iepriekš. Pērn SIA “Rīgas Dzemdību nams” piedzimuši 5167 jaundzimušie, tostarp 96 dvīņu pāri. Jānorāda, ka valstī kopumā 2021. gadā bijušas 17204 dzemdības, bet 2022. gadā – 15692.

Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka 2022. gadā SIA “Rīgas Dzemdību nams” apgrozīja 14,66 milj. EUR, pēc nodokļu nomaksas gūstot 0,85 milj. EUR peļņu. Gada pārskatā norādīts, ka sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2022. gadā veido 13,26 milj. EUR, kas ir par 3,3% lielākas nekā 2021. gadā. Tas galvenokārt skaidrojams ar valsts noteikto darba samaksas pieaugumu ārstniecības un atbalsta personālam, jaunu amata vietu izveidošanu Covid-19 vakcinācijas veikšanai, piemaksu un virsstundu apjoma palielinājumu Covid-19 pacientu aprūpes nodrošināšanai, medicīnas preču un energoresursu sadārdzinājumu.

Pagājušajā gadā SIA “Rīgas Dzemdību nams” veicis 0,67 milj. EUR lielus ieguldījumus. Medicīnas iestādes pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegādē pagājušajā gadā ieguldīti 0,58 milj. EUR, tostarp 0,43 milj. EUR medicīnas tehnoloģijās.

2022. gada beigās SIA “Rīgas Dzemdību nams” strādāja 409 darbinieki, tostarp 311 – medicīnas personāls. Pērn medicīnas iestādei dažādās jomās izdevies piesaistīt 52 dažādu specialitāšu darbiniekus.