Labākiem SIA "EKJU" darbības rezultātiem aizvadītajā finanšu gadā traucēja izejvielu cenu svārstības

20.03.2024 09:46:00

Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim SIA “EKJU” apgrozījis 11,8 milj. EUR, savukārt zaudējumi pēc nodokļu nomaksas veidoja 507,94 tūkst. EUR. SIA “EKJU” finanšu rezultātus aizvadītajā finanšu gadā ietekmēja 2021. gada pavasarī noslēgtais uzņēmuma patstāvīgas daļas pārejas līgums ar mātes uzņēmumu SIA “Amata”. Darījuma rezultātā ražotne, kas atrodas Dārdu ielā 1, Ieriķos, pārgāja SIA “Amata” īpašumā. Tāpat arī SIA “Amata” pārņēma darbiniekus, kas bija nodarbināti šajā ražotnē, kontaktus ar klientiem, saistības pret klientiem, kā arī divu līzinga līgumu saistības.

Vadības ziņojumā SIA “EKJU” norādījis, ka aizvadītajā finanšu gadā tā darbība bijusi sekmīga un sasniegti pārdošanas mērķi, tomēr labākiem rezultātiem traucēja izejvielu cenu svārstības un pieaugums, kā arī enerģijas izmaksu pieaugums.

SIA “EKJU” turpinās intensīvu jaunu tirgu apguvi gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, tāpat arī turpināsies darbs pie produkcijas ražošanas ar lielāku pievienoto vērtību. “Tāpat kā visā uzņēmuma 31 gada pastāvēšanas vēsturē, arī šobrīd lielākais izaicinājums ir ražošanas atkarība no sezonalitātes. Ņemot vērā produkcijas specifiku, galvenais preču pieprasījums ir kalendārā gada pirmajos piecos mēnešos, līdz ar to gada otrajā pusē ražošana galvenokārt notiek, lai papildinātu noliktavas un veiktu papildu pasūtījumus,” norādījis SIA “EKJU”.

Cēsu novada kokapstrādes uzņēmums SIA “EKJU” dibināts 1992. gadā un pieder SIA “Amata”, kura daļas, savukārt, vienādās daļās sadala Māris Danieks, Laura Galzone un SIA “PrimoMente”. Pagājušajā gadā SIA “EKJU” ar darba vietām nodrošināja 141 darbinieku.