VSIA Latvijas Televīzija zaudējumi 2011.gadā – 209,975 tūkst.Ls

05.07.2012 00:00:00
Pērn VSIA Latvijas Televīzija strādājusi ar 9,924 milj.Ls apgrozījumu, kas, salīdzinot ar 2010.gadu, ir kritums par 369,206 tūkst.Ls, savukārt zaudējumi pēc nodokļu nomaksas palielinājušies par vairāk nekā 80%, sasniedzot 209,975 tūkst.Ls. Iesniegtā pārskata dati liecina, ka 2011. gadā Latvijas Televīzija saņēmusi subsīdijas, dotācijas, dāvinājumus un ziedojumus 7,083 milj.Ls apmērā. Pagājušajā gadā televīzijas ieņēmumi no pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas samazinājušies par 108,203 tūkst.Ls un sastādījuši 10,036 milj.Ls, bet maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem un pārējie pamatdarbības izdevumi pieauguši līdz 9,926 milj.Ls (+452,946 tūkst.Ls). 2011.gada rudenī Latvijas Televīzija uzsāka darbu pie vērienīga projekta, izveidojot interneta portālu kā pastāvīgu mediju un ziņu avotu. Projekts veiksmīgi īstenots un š.g. 28.maijā portāls uzsācis savu darbību.