Saldus ceļinieka koncerna zaudējumi pērn pārsnieguši 1 miljonu latu

01.08.2012 00:00:00
Saldus ceļinieks koncernā ietilpts mātes uzņēmums SIA Saldus ceļinieks, kā arī meitas uzņēmumi SIA Talce, SIA SC Kuldīga, SIA SC Dobele, SIA Mērnieks-J un SIA SC Transports. Aizvadītā gada vidū Saldus ceļinieks pilnībā pabeidza vairākus 2009.gadā nosolītos objektus, kuru būvniecība straujo resursu cenu pieauguma rezultātā uzņēmumam radīja zaudējumus. Lai gan gada otrajā pusē koncerns strādāja ar stabilu peļņu, tās apjoms nebija pietiekams, lai pilnībā nosegtu gada pirmajā pusē uzkrātos zaudējumus. Pārskata gadā koncerns strādājis ar 13,029 milj.Ls apgrozījumu, savukārt zaudējumi pēc nodokļu nomaksas pārsnieguši vienu miljonu latu un bijuši 1,028 milj.Ls. Šogad Saldus ceļinieks noslēdzis vairākus būvniecības līgumus ar VAS Latvijas valsts ceļi un pašvaldībām. Lielākie no projektiem – autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja 79,3 – 97,58 km rekonstrukcija, Robežu ielas rekonstrukcija Saldū, Kr. Valdemāra un Laidzes ielas rekonstrukcija Talsos, ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai 1.kārta.