LLU Mācību un pētījumu saimniecība Vecauce plāno veidot mūsdienīgu studentu apmācības bāzi

24.04.2015 10:42:00

Latvija Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība Vecauce iesniegusi jau 19. gada pārskatu. 


Aizvadītajā gadā saimniecības speciālisti un darbinieki sekmīgi pildīja vienu no galvenajiem uzdevumiem, t.i., veica LLU studentu apmācību priekšmetā "Praktiskā lauksaimniecība", kurā tika apmācīti 1310 studenti. Tāpat tālāk tika attīstīts darbs pie Augkopības mācību izmēģinājumu lauka apsaimniekošanas un tika veikti pētījumi nezāļu apkarošanā, piemērotāko kukurūzas šķirņu un to hibrīdu piemērotībā Latvijas apstākļiem. 


Saimniecības iesniegtais gada pārskats rāda, ka pērn tās neto apgrozījums palielinājās līdz 2,889 milj.EUR. Neskatoties uz apgrozījuma kāpumu, pērn saimniecības peļņa ievērojami saruka, samazinoties līdz 123,503 tūkst.EUR pēc nodokļu nomaksas. Jānorāda, ka galvenie Vecauces ienākumu avoti ir ieņēmumi no saražotās augkopības un lopkopības produkcijas, kā arī elektroenerģijas realizācijas biogāzes ražotnē. Jāatzīmē, ka Vecauce pērn nodrošināja 145 darbavietas. 


Vecauce vadība norāda, ka nākotnē saimniecība turpinās lauksaimniecības produkcijas ražošanu uz modernu tehnoloģiju bāzes, kas, savukārt, radīs iespēju veidot mūsdienīgu studentu apmācības bāzi.