Rīgas Siltums aizvadīto finanšu gadu noslēdzis ar 2,42 milj.EUR peļņu

20.05.2016 12:03:00

Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka pārskatu par darbību aizvadītajā finanšu gadā iesniedzis Rīgas Siltums.

Uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar 2014.gadu, pērn pieaudzis par 0,39 milj.EUR. Gada pārskatā publicētā informācija liecina, ka 2015.gadā Rīgas Siltums apgrozījis 173,48 milj.EUR, bet tā peļņa pēc nodokļu nomaksas, salīdzinot ar 2014.gadu, sarukusi par 11,97%, samazinoties līdz 2,42 milj.EUR. 2015.gadā nodokļu maksājumos valsts budžetā Rīgas Siltums samaksājis 3,7 milj.EUR.

Aizvadītā gada beigās Rīgas Siltums ar darba vietām nodrošinājis 940 strādājošos, no tiem 643 strādājuši pamatražošanā, bet 297 – ēku iekšējo siltumapgādes apkalpošanā.

Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka Rīgas Siltuma ieņēmumi par siltumenerģiju aizvadītajā pārskata gadā bijuši 155,8 milj.EUR, kas veido 90% no akciju sabiedrības kopējiem ieņēmumiem.

Aizvadītajā finanšu gadā uzņēmums veicis siltumcentrāles „Imanta” koģenerācijas bloka dūmgāzu monitoringa sistēmas modernizāciju, kas dod iespēju pārregulēt gāzes padevi optimāla degšanas procesa nodrošinājumam reālā laikā, kas savukārt ļauj samazināt izmešu emisiju apkārtējā vidē. Uzņēmuma vadība norāda, ka veikta arī siltumcentrāles „Ziepniekkalns” vadības sistēmas modernizācija un vizualizācija uz operatoru darbstacijām, kā arī tīkla sūkņu modernizācija, uzstādot jaunus sūkņus un aprīkojot tos ar frekvenču pārveidotājiem.

 

2014./2015.gadā Rīgas Siltums nomainījis siltumtīklu posmus, kuriem bijis raksturīgs liels noplūžu skaits. Kopumā nomainīti un no jauna izbūvēti 11,23km siltumtīklu.