AS RĪGAS SILTUMS peļņa pērn palielinājusies par 1,35milj.Ls

28.05.2012 00:00:00
Pagājušajā gadā veiksmīgus finanšu rādītājus uzrādījis AS RĪGAS SILTUMS, kuram gada laikā izdevies palielināt apgrozījumu par 14,70% (2010. gadā – 112,28 milj. Ls, 2011. gadā – 128,80 milj. Ls), savukārt uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas kāpusi par 32,06% (2010.gadā – 4,22 milj. Ls, 2011. gadā – 5,57 milj. Ls). AS RĪGAS SILTUMS aktīvi pērn bijuši 102 milj. Ls vērtībā, tai skaitā ilgtermiņa ieguldījumi – 87 milj.Ls, apgrozāmie līdzekļi 15,1 milj. Ls. Aizvadītajā finanšu gadā uzņēmums realizējis vērienīgu siltumtīklu maģistrāles M-1 posma rekonstrukciju 933m garumā. Projekta īstenošanai piesaistīts ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Papildus vērienīgajiem M-1 maģistrāles atjaunošanas darbiem, nomainīti arī vairāki citi siltumtīklu posmi, kuriem bijis raksturīgs liels avāriju skaits.