Preiļu siers pērn palielināja peļņu par 36% un nopelnīja 765 tūkst. Ls

12.12.2012 15:47:00
AS Preiļu siers vadības ziņojumā norādīts, ka pārskata periodu ar peļņu ir noslēguši visi konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi - AS Preiļu siers 507,4 tūkst. Ls, SIA Zolva 17,1 tūkst. Ls, AS Latgales piens 92 tūkst. Ls, Krāslavas piens 125,6 tūkst. Ls, SIA Vietējā 3,5 tūkst. Ls, SIA Sēļi 29,2 tūkst. Ls. Kopējā konsolidētā peļņa pern sastādīja 765,1 tūkst. Ls, salīdzinot ar 2010. gadu, konsolidētā peļņa ir pieaugusi par 36,5%. Vadība norāda, ka šāda peļņas augšupeja sasitīta, galvenokārt, ar mātes uzņēmuma AS Preiļu siers un meitas uzņēmuma AS Krāslavas piens veiksmīgu finansiālo darbību aizvadītajā gadā. Koncerna neto apgrozījums 2011. gadā sastādīja 27,93 milj. Ls, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, pērn koncerns ir piedzīvojis apgrozījuma kāpuma par 14,4%. Preiļu siers valdes priekšsēdētāja amatu ieņem Jāzeps Šņepsts. Valdes locekļi ir Ivans Belousovs, Aija Leščanova, Vitālijs Livmanis un Marija Plone.