“Latvijas dzelzceļš” apgrozījums 2016.gadā samazinājies par 11,6%

26.05.2017 16:56:00

Valstij piederošā AS “Latvijas dzelzceļš” apgrozījums pagājušajā gadā samazinājies par 11,6% un bija 192,572 miljoni eiro, samazinoties ieņēmumiem, kas saistīti ar kravu pārvadājumu apjomu, ziņo Klientu portfeļa monitorings.

Neskatoties uz apgrozījuma samazinājumu, AS “Latvijas dzelzceļš” strādāja ar tīro peļņu 881 tūkstoša eiro apjomā, pretēji zaudējumiem 2015.gadā.

Savukārt konsolidētais AS “Latvijas dzelzceļš” apgrozījums 2016.gadā bija 351,121 miljoni eiro, kas bija par 16,4% mazāks nekā 2015.gadā. Koncerna zaudējumi pieauga trīs reizes un pagājušajā gadā bija 6,229 miljoni eiro.

AS “Latvijas dzelzceļš” gada pārskatā norādīts, ka pagājušajā gadā uzņēmuma infrastruktūra izmantota, lai pārvadātu 47,819 miljonus tonnu kravu un 17,228 miljonus pasažieru. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kravu pārvadājumu apjoms tonnās samazinājies par 14,1%, bet pārvadāto pasažieru apjoms saglabājies iepriekšējā gada līmenī. 

Tā kā AS “Latvijas dzelzceļš” pārvalda publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, pārvadātāju samaksātā maksa par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu ir galvenais ieņēmumu avots un 2016.gadā veidoja 68,5% no uzņēmuma neto apgrozījuma.

AS “Latvijas dzelzceļš” pagājušajā gadā veica kapitālieguldījumus 27,077 miljou eiro apjomā, no kuriem lielākā daļa līdzekļu - 19,593 miljoni eiro - ieguldīti sliežu ceļu atjaunošanā.

2016.gadā uzņēmuma vidējais darbinieku skaits bija 6808 darbinieki, kas bija par 203 darbiniekiem mazāk nekā 2015.gadā.

Uzņēmums nodokļos valsts budžetā 2016.gadā iemaksāja 66,612 miljonus eiro, kas bija par 8% mazāk nekā 2015.gadā.

Sīkākai uzziņai AS “Latvijas dzelzceļš” 2016.gada pārskats pieejams “Lursoft”.

AS “Latvijas dzelzceļš” nodrošina dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem. Uzņēmuma īpašumā pašlaik ir sliežu ceļu tīkls ar izvērsto garumu 3 170 kilometri.

AS “Latvijas dzelzceļš” koncernā ietilpst septiņas atkarīgās sabiedrības - SIA “LDZ Cargo”, SIA “LDZ Infrastruktūra”, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” un tās meitas sabiedrība SIA “Rīgas Vagonbūves uzņēmums “Baltija””, SIA “LDZ apsardze”, AS “LatRailNet”, SIA “LDZ Loģistika”.

AS “Latvijas dzelzceļš” dibināta 1991.gadā, tās pamatkapitāls ir 256 720 375 eiro.