“Latvenergo” koncerna peļņa pagājušajā gadā pieauga par 54%

07.06.2017 09:06:00

Elektroenerģijas ražotāja un tirgotāja AS “Latvenergo” koncerna peļņa 2016.gadā sasniedza 130,593 miljonus eiro, kas bija par 53,6% vairāk nekā 2015.gadā, ziņo Klientu portfeļa monitorings.

AS “Latvenergo” koncerna apgrozījums arī nedaudz pieauga - par 0,3%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un bija 931,619 miljoni eiro.

Savukārt paša AS “Latvenergo” apgrozījums 2016.gadā bija 513,563 miljoni eiro, kas bija par 1,5% mazāk nekā 2015.gadā, un tā pārskata gada peļņa bija 137,441 miljoni eiro, kas bija par 45% vairāk nekā gadu iepriekš.

Uzņēmums gada pārskatā norāda, ka tas 2016.gadā saglabājis elektroenerģijas tirdzniecības līdera pozīciju Baltijā. Koncerna tirgus daļa bija aptuveni 30% no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, kas gan ir neliels samazinājums salīdzinājumā ar 2015.gadu, kad koncerna tirgus daļa bija aptuveni 32%.

AS “Latvenergo” koncerna pārdotās elektroenerģijas apjoms pagājušajā gadā samazinājies par 3,7% un bija 7 580 gigavatstundas. Kritums galvenokārt saistīts ar pastiprinātu cenu konkurenci lielo biznesa klientu segmentā.

Uzņēmums ārpus Latvijas pārdeva vienu trešdaļu jeb 2 376 gigavatstundas no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma, kas bija par 20% vairāk nekā konkurējošo elektrības tirgotāju pārdošanas apjoms Latvijā.

2016.gadā AS “Latvenergo” koncerns saražoja 4 707 gigavatstundas elektroenerģijas, kas bija par 21% vairāk nekā 2015.gadā, un 2 675 gigvatstundas siltumenerģijas, ksa bija par 11% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Pērn koncerns attīstībā ieguldījis 200,7 miljonus eiro, kas bija par 5% vairāk nekā 2015.gadā. Lielākā daļa investīciju jeb 64% ir ieguldīti tīklu aktīvos, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu.

2016.gada 31.decembrī koncerns kopumā bija aizņēmies 791,6 miljonus eiro, kas bija par 5,9 miljoniem eiro mazāk nekā 2015.gada 31.decembrī. Puse no šī apjoma ir aizņēmumi no ārvalstu investīciju bankām, 24% - no komercbankām, savukārt 26% finansējuma uzņēmums piesaistījis, emitējot obligācijas 205 miljonu eiro apjomā.

Vidējā termiņā AS “Latvenergo” koncerns izvirzījis mērķus nostiprināt ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu tirgus pozīciju Baltijas valstīs, vienlaikus apsverot ekspansiju gan jaunos tirgos, gan jaunos produktu vai pakalpojumu segmentos. Uzņēmums vēlas arī attīstīt sinerģijai ar tirdzniecību adekvātu un koncerna vērtību palielinošu ģenerācijas portfeli un attīstīt klientu vajadzībām atbilstošu, funkcionāu, drošu un efektīvu tīklu.

Sīkākai uzziņai AS “Latvenergo” 2016.gada konsolidētais un koncerna vadības uzņēmuma gada pārskats pieejams “Lursoft”.

AS “Latvenergo” dibināts 1991.gadā. Tā pamatkapitāls ir 1 288 714 992 eiro un uzņēmums pilnībā pieder Latvijas valstij.

2015.gadā AS “Latvenergo” koncerna apgrozījums bija 929,128 miljoni eiro un pārskata gada peļņa bija 85,039 miljoni eiro.