“Latvijas valsts meži” koncerna peļņa pērn samazinājusies par 15%

30.06.2017 08:08:00

Valstij piederošā mežu apsaimniekotāja AS “Latvijas valsts meži” konsolidētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 257,063 miljoni eiro, kas bija par nepilniem 2% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt koncerna peļņa pēc nodokļiem samazinājusies 15% un bija 50,6 miljoni eiro, ziņo Klientu portfeļa monitorings.

Pagājušajā gadā 88% no koncerna apgrozījuma veidoja ieņēmumi no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas, kas sasniedza 228,22 miljonus eiro.

Savukārt ieņēmumi no augošu koku pārdošanas veidoja 5% jeb 13,94 miljonus eiro, ieņēmumi no meža koku sēklu uz stādu pārdošanas bija 4,95 miljoni eiro, ieņēmumi no šķeldas pārdošanas 3,89 miljoni eiro, bet ieņēmumi no zemes dzīļu pārdošanas un nemeža zemju nomas veidoja 3,34 miljonus eiro.

AS “Latvijas valsts meži” pērn guvis ieņēmumus arī no rekreācijas un medību pakalpojumiem, medību tiesību nomas un citiem saimnieciskās darbības veidiem, taču tie veido nelielu īpatsvaru kopējā koncerna apgrozījumā.

Pagājušajā gadā AS “Latvijas valsts meži” pārdevuši piecus miljonus kubikmetru apaļkoksnes, mākslīgi atjaunojuši mežu 7,8 tūkstošu hektāru platībā, kā arī nodevuši ekspluatācijā 285 kilometrus meža autoceļu, no kuriem 117 kilometri ceļu pārbūvēti un 168 kilometri uzbūvēti no jauna.

Kopējās konsolidētās izmaksas pērn bija 193,58 miljoni eiro. Uzņēmums optimizējis kokmateriālu piegādes un samazinājušies mežistrādes un sortimentu transportēšanas izdevumi.

Pērn mežu apsaimniekotājs ziedojis 4,02 miljonus eiro, tai skaitā sporta atbalstam - divus miljonus eiro, 0,8 miljonus eiro - meža nozares attīstības atbalstam, 0,6 miljonus eiro - kultūras atbalstam un 0,62 miljonus eiro sociāliem projektiem.

2016.gadā uzņēmums nodokļos Latvijas valsts budžetā iemaksāja 63,527 miljonus eiro, kas bija par 28% mazāk nekā 2015.gadā. Grupā nodarbināti 1267 darbinieki.

AS “Latvijas valsts meži” ir viens meitas uzņēmums - tam pieder 100% daļu SIA “Jaunmoku pils” un viens asociētais uzņēmums - SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, kurā valsts mežu apsaimniekotājam pieder 40% kapitāla daļu.

Sīkākai uzziņai AS “Latvijas valsts meži” 2016.gada pārskats pieejams “Lursoft”.

AS “Latvijas valsts meži” dibināta 1999.gadā. Tās pamatkapitāls ir 292 374 608 eiro. Uzņēmums pārvalda un apsaimnieko 1,63 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes.

2015.gadā AS “Latvijas valsts meži” konsolidētais apgrozījums bija 261,685 miljoni eiro un koncerna peļņa pēc nodokļiem bija 59,361 miljons eiro. Uzņēmums nodarbināja 1233 darbiniekus.