“Latvijas Gāzes” meitas uzņēmums “Gaso” ierakstīts komercreģistrā

04.12.2017 05:39:00

Piektdien, 1.decembrī, komercreģistrā ierakstīts AS “Latvijas Gāze” meitas uzņēmums AS “Gaso”, un līdz ar to noslēgusies uzņēmuma reorganizācija, ziņo “Lursoft” Klientu Portfelis.

AS “Gaso” dibināts, lai izpildītu enerģētikas likumā noteikto prasību attiecībā uz gāzes sadales sistēmas operatora nodalīšanu no AS “Latvijas Gāze”.

Jaunā uzņēmuma darbības mērķis ir sniegt dabazgāzes sadales operatora pakalpojumus un veicināt Latvija gāzes saimniecības un ar to saistītās pakalpojumu sfēras attīstību un modernizāciju.

AS “Gaso” izveidots, nodalot no AS “Latvijas Gāze” pamatlīdzekļus, kas nodrošina dabazgāzes sadales darbību un kas nepieciešami uzņēmuma vadības procesiem, krājumus, kas tieši attiecināmi uz dabazgāzes sadales darbību, naudas līdzekļus, un IT programmnodrošinājumu. Uzņēmums arī pārņem visas AS “Latvijas Gāze” tiesības un pienākumus, kas saistīti ar nodalīto mantu un saimnieciskās darbības veidu.

Jaundibibātā uzņēmuma pamatkapitāls ir 39 900 000 eiro, un tas sastāv no 39 900 000 akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 eiro. AS “Latvijas Gāze” pieder visas AS “Gaso” akcijas. Uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta Rīgā, Vagonu ielā 20.

AS “Latvijas Gāze” pamatkapitāls pēc reorganizācijas saglabājas līdzšinējā apmērā - 55 860 000 eiro.

AS “Gaso” iecelta valde piecu valdes locekļu sastāvā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja ir Ilze Pētersone-Godmane, savukārt valdes locekļi ir Baiba Bebre, Antons Bubenovs, Joahims Hokerts un Aleksandrs Koposovs. Sabiedrību pārstāv vismaz divi valdes locekļi kopā.

Savukārt uzņēmuma padome sastāv no 11 locekļiem. Padomes priekšsēdētājs ir Aleksandrs Medvedevs, padomes priekšsēdētāja vietnieks - Aldis Pauniņš, un padomes locekļi ir Nikolajs Vasiļjevs, Oļegs Tarasovs, Deniss Jemeļjanovs, Viljams Pīrsons, Martins Sihelkovs, Gijoms Rivrons, Kristians Jensens, Ludvigs Ekehards, un Ņikita Pozdņakovs.

AS “Latvijas Gāze” dibināta 1991.gadā, un uzņēmums nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību.

AS "Latvijas Gāze" lielākais akcionārs ar 34% akciju ir Krievijas gāzes uzņēmums “Gazprom”, 28,97% akciju pieder fondam “Marguerita Gas I..S.a.r.l.”, kas ir izveidots ar sešu vadošo Eiropas finanšu institūciju un Eiropas Komisijas atbalstu kapitālieguldījumiem infrastruktūrā, 18,26% akciju pieder uzņēmumam “Uniper Ruhrgas International GmbH”, bet 16% - uzņēmuma SIA “Itera Latvija”. 2,77% akciju pieder neidentificētiem uzrādītājiem.

2016.gadā AS “Latvijas Gāze” apgrozījums bija 343,792 miljoni eiro un uzņēmuma tīrā peļņa bija 40,388 miljoni eiro.