"Conexus Baltic Grid" iecelta jauna padome

02.01.2018 06:02:00

Pēc Latvijas valdības lēmuma iegādāties akcijas vienotajā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatorā AS "Conexus Baltic Grid", uzņēmumam iecelta jauna padome, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis.

AS "Conexus Baltic Grid" tika izveidots 2017.gada 2.janvārī, nodalot no AS “Latvijas Gāze” dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūru, lai atvērtu dabasgāzes tirgu Latvijā.

Sākotnēji uzņēmuma īpašnieki bija tādi paši kā AS “Latvijas Gāze”, taču 2017.gada decembrī Latvijas valdība nolēma iegādāties 18,3% akciju no AS “Latvijas Gāze” akcionāra “Uniper Ruhrgas International GmbH” un 16% akciju - no SIA “Itera Latvija”. Akcijas iegādājās Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS “Augstsprieguma tīkls”.

Tādējādi šobrīd AS “Augstsprieguma tīkls” pieder 34,4% AS “Conexus Baltic Grid” akciju,  34,1% akciju īpašnieks ir Krievijas gāzes uzņēmums “Gazprom”, bet 29,1% akciju pieder fondam “Marguerite Gas I..S.a.r.l.”, kas ir izveidots ar sešu vadošo Eiropas finanšu institūciju un Eiropas Komisijas atbalstu kapitālieguldījumiem infrastruktūrā. Pārējie 2,5% akciju pieder neidentificētiem uzrādītājiem.

Sekojot izmaiņām AS “Conexus Baltic Grid” akcionāru struktūrā, 2017.gada 28.decembrī komercreģistrā ierakstītas izmaiņas uzņēmuma statūtos, nosakot, ka padomes locekļi, kas uzsākuši pildīt amata pienākumus līdz 2017.gada 30.decembrim, amatu ieņem līdz šim datumam. Šo izmaiņu dēļ atbrīvota līdzšinējā uzņēmuma padome 11 locekļu sastāvā un iecelta jauna padome, kura šobrīd gan darbojas tikai septiņu padomes locekļu sastāvā.

AS “Conexus Baltic Grid” padomē no jauna iecelti Latvijas Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš, elektroenerģijas pārvades tīkla operatora AS “Augstsprieguma tīkls” valdes locekļi Imants Zviedris un Gatis Junghāns, kā arī Bens de Vēle.

Atkārtoti padomē par locekļiem iecelti fonda “Marguerite Gas I..S.a.r.l.” pārstāvji Viljams Pīrsons un Gijoms Rivrons, kā arī Franks Zīberts, kuri arī līdz šim bija AS “Conexus Baltic Grid” padomes locekļi.

Savukārt uzņēmuma padomē nav pārvēlēti SIA “Itera Latvija” prezidents Juris Savickis, “Uniper Ruhrgas International GmbH” pārstāvis Kristians Jensens, “E.ON Ruhrgas” pārstāvis Olivers Gīze, kā arī Krievijas gāzes kompānijas “Gazprom” pārstāvji Kirils Seļezņovs, Nikolajs Dubiks, Jeļena Mihailova, Vitālijs Hatjkovs un Oļegs Ivanovs.