“Biznesa augstskola Turība” kāpinājusi peļņu par 24%

02.02.2018 15:37:00

SIA “Biznesa augstskola Turība” pagājušajā finanšu gadā no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam strādāja ar apgrozījumu 4,870 miljonu eiro apmērā, savukārt tās peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 352 tūkstoši eiro, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis.

Salīdzinājumā ar finanšu gadu, kas noslēdzās 2016.gada 30.jūnijā, privātās augstskolas apgrozījums pagājušajā finanšu pārskata gadā samazinājās par 0,4%, savukārt tās peļņa pieauga par 24,2%.

Nedaudz vairāk kā 80% no SIA “Biznesa augstskola Turība” apgrozījuma veidoja ieņēmumi no mācību maksas par studijām; tie 2016./2017.finanšu gadā bija 3,964 miljoni eiro. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nomas bija 397 tūkstoši eiro, bet ieņēmumi no jaunatnes tūrisma mītnes - 320 tūkstoši eiro.

Uzņēmums arī guva ieņēmumus no mācību maksas par pārkvalificēšanos un kvalifikācijas paaugstināšanu, izdevniecības un citiem pakalpojumiem, kas kopumā bija 189 tūkstoši eiro.

Gada pārskatā augstskola atzīmē, ka pagājušajā finanšu gadā vietējā tirgū kritusi mācību maksa, ko kompensēja ieņēmumu pieaugums no ārvalstu studentiem, kā arī kāpums jaunatnes tūrisma mītnes ieņēmumos.

Tā kā uzņēmums turpinājis darbības optimizāciju, tad tam izdevies samazināt izmaksas atsevišķās izdevumu grupās, kā rezultātā būtiski pieaugusi peļņa.

“Biznesa augstskola Turība” tuvākajā nākotnē plāno attīstīt jaunas un pilnveidot esošās studiju programmas. Augstskola plāno aktīvāk piesaistīt studentus no Eiropas un Āzijas, kā arī likt lielāku uzsvaru uz studiju programmu un atsevišķu kursu pasniegšanu angļu valodā.

Sīkākai uzziņai SIA “Biznesa augstskola Turība” 2016./2017. finanšu gada pārskats pieejams “Lursoft”.

SIA “Biznesa augstskola Turība” dibināta 1993.gadā, un tās pamatdarbība ir augstākās izglītības pakalpojumu sniegšana. Tās pamatkapitāls ir 2 134 300 eiro, un 55% kapitāldaļu pieder SIA “BBRC”, bet atlikušo 45% kapitāldaļu īpašnieks ir SIA “AVE ASTRA”.

2015./2016. finanšu pārskata gadā SIA “Biznesa augstskola Turība” apgrozījums bija 4,890 miljoni eiro un tās tīrā peļņa bija 283 tūkstoši eiro.