“Latvenergo” koncerna apgrozījums pērn nedaudz samazinājies

07.06.2018 10:01:00

Elektroenerģijas ražotāja un tirgotāja AS “Latvenergo” koncerna apgrozījums 2017. gadā bija 925,627 miljoni eiro, kas bija par 0,6% mazāk nekā gadu iepriekš, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis.

Savukārt koncerna peļņa 2017. gadā bija 322,021 miljons eiro, ko veidoja koncerna ikgadējās saimnieciskās darbības rezultāts 172,9 miljonu eiro apmērā un uzņēmuma ienākuma nodokļa reformas rezultātā reversētais atliktais nodoklis 149,1 miljona eiro apmērā. Salīdzinot ar 2016. gadu, AS “Latvenergo” koncerna peļņa pērn bija gandrīz 2,5 reizes lielāka.

AS “Latvenergo” koncernu veido grupas mātessabiedrība AS “Latvenergo” un meitas uzņēmumi ar 100% līdzdalības daļu AS “Sadales tīkls”, “Elektrum Eesti OU” un tās meitassasbiedrība SIA “Elektrum Latvija”, “Elektrum Lietuva UAB”, AS “Latvijas elektriskie tīkli” un AS “Enerģijas publiskais tirgotājs. AS “Latvenergo” koncernā ietilpst arī SIA “Liepājas enerģija”, kurā AS “Latvenergo” pieder 51% daļu.

Koncerna lielāko daļu ieņēmumu - 774,674 miljonus eiro jeb 83,7% no kopējā grupas apgrozījuma 2017. gadā veidoja Latvijā gūti ieņēmumi, savukārt ieņēmumus 150,953 miljonu eiro apmērā “Latvenergo” grupa guvusi ārpus Latvijas. Koncerna Latvijā gūtie ieņēmumi samazinājušies par 2,2%, bet ārpus Latvijas gūtie ieņēmumi pieauguši par 8,4%.

No enerģijas pārdošanas un ar to saistītajiem pakalpojumiem AS “Latvenergo” koncerns pērn guvis ieņēmumus 467,126 miljonu eiro apmērā, ieņēmumi no sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanas bija 301,874 miljoni eiro, ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas - 83,239 miljoni eiro un pārējie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem veidoja 27,105 miljonus eiro. Koncernam bija arī citi ieņēmumi (no pārvades sistēmas aktīvu nomas, pārējo aktīvu nomas un citi), kas kopā veidoja 46,283 miljonus eiro.

Koncerna mātessabiedrības AS “Latvenergo” apgrozījums 2017. gadā bija 498,580 miljoni eiro, kas bija par 2,9% mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt AS “Latvenergo” peļņa pēc nodokļiem bija 150,891 miljons eiro, kas bija pieaugums par 9,8% salīdzinājumā ar 2016. gadu.

Sīkākai uzziņai AS "Latvenergo" 2017.gada pārskats pieejams "Lursoft".

AS “Latvenergo” dibināts 1991. gadā, un uzņēmums pilnībā pieder Latvijas valstij. AS “Latvenergo” pamatkapitāls ir 834 302 243 eiro.

AS “Latvenergo” koncerna apgrozījums 2016. gadā bija 931,619 miljoni eiro, bet koncerna peļņa 2016.gadā sasniedza 130,593 miljonus eiro,.

Savukārt paša AS “Latvenergo” apgrozījums 2016. gadā bija 513,563 miljoni eiro, un tā pārskata gada peļņa bija 137,441 miljoni eiro.