Austrumu slimnīcas zaudējumi pērn pieauguši līdz 5,909 miljoniem eiro

04.06.2019 07:29:00

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2018. gadā strādājusi ar zaudējumiem 5,909 miljonu eiro apmērā, kas pieauguši, salīdzinot ar 2017. gadu, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis.

Savukārt slimnīcas apgrozījums pērn bija 118,516 miljoni eiro, kas bija par 19,5% vairāk nekā 2017.gadā.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” gada pārskatā norāda, ka tās spēju strādāt ar peļņu būtiski ietekmē fakts, ka Nacionālais Veselības dienesta noteiktās viena pacienta vidējās izmaksas nesedz faktiskās stacionāro pacientu ārstēšanas izmaksas. Tādējādi tikai uz iekšējo resursu rēķina nav izdevies sasniegt bezdeficīta budžetu.

Savukārt neto apgrozījuma pieaugumu 2018. gadā sekmēja mediķu algu palielinājums, kam bija paredzēts atsevišķs valsts budžeta finansējums, kā arī valsts finansējuma pieaugums noteiktiem mērķiem.

“Lai gan 2018. gads pabeigts ar zaudējumiem, tomēr, ņemot vērā veselības aprūpes sistēmas finansēšanas izmaiņas, kā arī ambulatoro pakalpojumu apjoma palielinājumu, kā arī iekšējo procesu optimizāciju un izmaksu efektivizāciju, slimnīca plāno noslēgt 2019. gadu ar pozitīvu bruto peļņas rādītāju 0,7 miljonu eiro apmērā un pozitīvu naudas plūsmu,” sacīts SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” gada pārskatā. 2018. gadā slimnīca darbojās ar bruto zaudējumiem (neto apgrozījums atskaitot pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksu) 3,052 miljonu eiro apmērā.

Slimnīcas ieņēmumi no medicīnas pakalpojumiem pērn veidoja 113,680 miljonus eiro, ieņēmumi no rezidentu apmācības – 3,337 miljonus eiro, ieņēmumi no telpu nomas – 507 tūkstošus eiro. Pārējie saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi 2018. gadā bija 987 tūkstoši eiro, savukārt dotācijas veidoja 5253 eiro.

Papildus neto apgrozījumam pagājušajā gadā ievērojami pieauguši slimnīcas pārējie ienākumi, un konkrēti – dāvinājumi un ziedojumi. Austrumu slimnīcas gada pārskats liecina, ka kopējie pārējie ienākumi 2018. gadā bija 45,691 miljons eiro (pieaugums par 76,1% salīdzinājumā ar 2017. gadu), no tiem – dāvinājumi un ziedojumi veidoja 39,601 miljonu eiro (pieaugums par 65,2%). Slimnīca guvusi arī dotācijas no sadarbības partneriem un no valsts par valsts apmaksātajiem medikamentiem un medicīnas precēm.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pagājušajā gadā sniedza veselības aprūpes pakalpojumus 68 706 stacionāri ārstētiem pacientiem, kas bija par 338 pacientiem jeb 0,5% mazāk nekā 2017. gadā, un nodrošināja 771 753 ambulatoros izmeklējumus/epizodes, kas bija par 22 621 jeb 3% vairāk nekā gadu iepriekš.

2018. gadā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vidējais gultu skaits saglabājies 2017. gada līmenī (1991 gulta pērn pret 1995 gultām gadu iepriekš). Vidējais ārstēšanas ilgums stacionārā, mērīts dienās, kā arī gultu dienu skaits stacionārā samazinājies. Vienlaicīgi būtiski pieaudzis operāciju skaits gan diennakts (par 3,9%), gan dienas stacionārā (par 45,3%).

Pagājušajā gadā slimnīcas stacionāros “Gaiļezers”, “Biķernieki”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Latvijas Infektoloģijas centrs”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un Patoloģijas centrā pagājušajā gadā strādāja 4422 darbiniekus, kas bija par 186 darbiniekiem vairāk nekā gadu iepriekš.

Slimnīca veikusi grāmatvedības politikas maiņu un atbilstoši koriģējusi tās 2017. gada rezultātus, izveidojot uzkrājumu neizlietotajam rezidentu apmācības finansējumam 259 tūkstošu eiro apmērā. Pēc izmaiņām, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” neto apgrozījums 2017.gadā bijis 99,201 miljons eiro (samazinājums par 259 tūkstošiem eiro, salīdzinot ar iepriekš ziņotajiem datiem). Savukārt slimnīcas zaudējumi tajā gadā bijuši 5,684 miljoni eiro (samazinājums par 259 tūkstošiem eiro).

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reģistrēta 2007. gadā, un tā ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā. Tās vienīgā īpašniece ir Veselības ministrija. Slimnīcas reģistrētais pamatkapitāls ir 35 898 245 eiro.