Skrīveru saldumiem šogad jau ceturtais nodrošinājums

19.12.2019 09:24:00

Saldumu ražotājam SIA “Skrīveru saldumi” Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvalde piemērojusi liegumu komercķīlu reģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai. Šis ir jau ceturtais uzņēmumam piemērotais nodrošinājums šogad. Visus liegumus reģistrējusi VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde.

Sintijai un Rinaldam Audzišiem, Oskaram Bredikam un Ivetai Stalidzānei piederošais saldumu uzņēmums laika posmā no 2018.gada 1.jūnijam līdz š.g. 31.maijam palielinājis apgrozījumu par 29,12% līdz 3,18 milj.EUR un nopelnījis 23,82 tūkst.EUR. Uz š.g. 7.decembri, balstoties uz VID sniegto informāciju, uzņēmumam bija izveidojies 24,86 tūkst.EUR liels nodokļu parāds. Nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro, uzņēmumam reģistrēti jau ilgstoši.

Iesniegtajā gadā pārskatā teikts, ka SIA “Skrīveru saldumi” pašu kapitāls pārskata gada beigās bijis negatīvs, tajā pašā laikā uzņēmums strādā pie jaunu produktu izveides, kas tiks ieviesti ražošanā nākošajā pārskata periodā. Izstrādāts arī ilgtermiņa plāns, lai pakāpeniski segtu iepriekšējo gadu zaudējumus. Aizpagājušajā pārskata periodā SIA “Skrīveru saldumi” zaudējumi bija 169,52 tūkst.EUR, savukārt no 2015.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.maijam ražotāja zaudējumi sasnieguši pat 475,54 tūkst.EUR.