Ostas celtniekam reģistrēts jauns kavētais maksājums

17.01.2020 09:02:00

Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka būvniecības uzņēmumam SIA “Ostas celtnieks” reģistrēts jauns kavētais maksājums par 45,96 tūkst.EUR. Tā apmaksa kavēta jau par 33 dienām. Lursoft Kavēto maksājumu datu bāzē reģistrēti jau 13 uzņēmuma neapmaksāti rēķini, kā arī viens daļēji apmaksāts rēķins. SIA “Ostas celtnieks” neapmaksāto kavēto rēķinu kopējā summa pārsniedz 90 tūkstošus eiro.

Lursoft statistiku dati liecina, ka SIA “Ostas celtnieks” 2018.gadā bijis septītais lielākais uzņēmums Ventspilī. Tā apgrozījums 2018.gadā palielinājies līdz 36,33 milj.EUR, bet peļņa – līdz 599,17 tūkst.EUR. Uzņēmuma finanšu rādītāju pieaugums saistīts gan ar valstī būvniecības nozares attīstības tendencēm, gan ar uzņēmuma konkurētspēju, nodrošinot darbu izpildi ar savu darba spēka un materiāli tehnisko bāzi. No SIA “Ostas celtnieks” 2018.gada apgrozījuma 43% devuši ieņēmumi no ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecības, 28% - ēku vispārējā būvniecība, 26% - ceļu objekti, 3% - pārējās būvniecības pakalpojumi.

SIA “Ostas celtnieks” reģistrēts 1994.gadā un tā patiesais labuma guvējs ir Konstantins Bursakovskis. Pēc Lursoft datiem, uzņēmējs ir patiesais labuma guvējs vēl deviņos uzņēmumos.