AS "Kalceks" valdei jauns priekšsēdētājs

19.02.2020 06:27:00

Klientu Portfelis ziņo, ka vakar notikušas izmaiņas AS “Kalceks” valdē – līdzšinējais valdes loceklis Egils Kopštāls iecelts amatā par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju, savukārt Juris Hmeļņickis, kurš kopš 2014.gada ieņēma valdes priekšsēdētāja amatu, turpmāk būs valdes loceklis. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, AS “Kalceks” valdē kopš vakardienas ir vēl viens valdes loceklis – Kaspars Kuprevičs.

Kaspars Kuprevičs iepriekš nav ieņēmis amatus citu uzņēmumu valdēs vai padomēs.

AS “Kalceks” specializējies patentbrīvo medikamentu izstrādē, galvenokārt slimnīcu segmentam.

Gada pārskatā publicētā informācija rāda, ka 2018.gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, AS “Kalceks” apgrozījums palielinājās vairāk nekā astoņas reizes, sasniedzot 44,34 milj.EUR. Lielais apgrozījuma pieaugums 2018.gadā saistīts ar AS “Grindeks” koncerna pārdošanas stratēģijas maiņu Krievijā, jo kopš 2018.gada visu koncerna produkciju uz kaimiņzemi eksportē AS “Kalceks”.

 

Pārskata gadu uzņēmums pabeidza ar 341,77 tūkst.EUR zaudējumiem. Zaudējumi izveidojušies saistībā ar ieguldījuma īpašumu patiesās vērtības izmaiņām, kas samazināja ieguldījuma īpašumu vērtību par 0,5 milj.EUR.