Lauksaimniecības uzņēmums "Delagri" 2019.gadu noslēdzis ar 4,4 milj.EUR peļņu

19.05.2020 07:31:00

Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzētājs SIA “Delagri” 2019.gadā apsaimniekoja 2297 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Apmēram 1544 ha platībā bija iesēti ziemas kvieši, bet otra svarīgākā kultūra - ziemas rapsis - aizņēma 606 ha. Pārējā platība tika atvēlēta vasarāju graudaugiem, kā arī Eiropas Komisijas noteikto “zaļināšanas” prasību izpildei - platībām, kuras tiek izmantotas augsnes ielabošanai.

Iesniegtajā gada pārskatā SIA “Delagri” norādījis, ka agrometeroloģiskie apstākļi bija normāli, lai pamatkultūras ziemas kvieši un ziemas rapsis dotu labu ražu. Veģetācijas periodā augi attīstījušies normāli un, izmantojot agronomisko zināšanu bāzi, tika izveidots pamats optimālai kultūraugu ražai. Savukārt graudaugu novākšanas periodā sausie laika apstākļi pozitīvi ietekmēja graudu kulšanu un kvalitāti, kā arī samazināja ražošanas izmaksas.

Lursoft pieejamais SIA “Delagri” gada pārskats liecina, ka 2019.gadā uzņēmums apgrozīja 3,3 milj.EUR, kas ir par 63,67% vairāk nekā gadu iepriekš. Pārskata gadu uzņēmums noslēdzis ar 4,41 milj.EUR peļņu. Valdes priekšlikums ir 100 tūkst.EUR no uzņēmuma peļņas izmaksāt dividendēs, bet pārējo daļu atstāt nesadalītu.

Pārskata gada beigās apstrādāta gandrīz visa SIA “Delagri” lauksaimnieciski izmantojamā zeme. Kopējā zemes platība gada beigās samazinājās, jo uzņēmums realizējis daļu no saviem nekustamajiem īpašumiem, pārdodot nepilnus četrus simtus hektāru lauksaimnieciskās zemes, kas atradās vistālāk no uzņēmuma darbības vietas. Šis darījums atspoguļots arī uzņēmuma peļņas aprēķinā.