Olympic Casino Latvia apgrozījis 65,73 milj.EUR un nopelnījis 23,39 milj.EUR

27.05.2020 07:47:00

Azartspēļu organizētājs SIA “Olympic Casino Latvia” savā iesniegtajā gada pārskatā atzīmē, ka 2019.gads Latvijas ekonomikai kopumā bija pozitīvs, kā rezultātā kopējā makroekonomiskā situācija valstī bija gana stabila, lai veicinātu turpmāku iedzīvotāju pirktspējas līmeņa pieaugumu, tai skaitā atstājot arī pozitīvu iespaidu uz izklaides industriju, kurā ietilpst azartspēļu nozare.

Azartspēļu nozares apgrozījuma pieaugums pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, Latvijā kopumā bija 10,5%, kas galvenokārt panākts pateicoties interaktīvo azartspēļu apgrozījuma pieaugumam, tai pat laikā spēļu zāļu un kazino kopējā apgrozījuma pieaugums bijis nedaudz mērenāks.

Līdzīgi kopējām tendencēm, arī SIA “Olympic Casino Latvia” finanšu rādītāji 2019.gadā uzrādījuši pieaugumu. Piemēram, apgrozījums palielinājies par 6,2%, sastādot 65,73 milj.EUR. Šāds rezultāts galvenokārt izskaidrojams gan ar veiktajiem rekonstrukcijas darbiem dažādās uzņēmuma struktūrvienībās, modernizējot un uzlabojot klientu apkalpošanas zonas, gan ar veiktajiem kapitālieguldījumiem azartspēļu iekārtu atjaunošanā. SIA “Olympic Casino Latvia” 2019.gadā nopelnījis 23,39 milj.EUR.

Pārskata perioda beigās SIA “Olympic Casino Latvia” nodarbināja 896 darbiniekus.

Gada pārskatā teikts, ka 2020.gada 1.ceturksnis nesis nopietnas pārmaiņas azartspēļu biznesā Latvijā. “Kopējie ieņēmumi no azartspēļu darbības Latvijā sastāda 79,9% no iepriekšējā gada attiecīgā perioda. SIA “Olympic Casino Latvia” ieņēmumi no azartspēļu darbības 2020.gada 1.ceturksnī veido 75% no 2019.gada attiecīgā perioda ieņēmumiem,” teikts iesniegtajā vadības ziņojumā. Šādam kritumam ir vairāki iemesli:

  • 2019.gada nogalē Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par azartspēļu un izložu nodokli un nodevu”, ar kuru no 2020.gada 1.janvāra paaugstināja azartspēļu automātu nodokli par 24% un kazino galda spēļu nodokli par 20%. Šī iemesla dēļ azartspēļu organizētāji optimizēja spēļu vietas. Salīdzinot azartspēļu automātu skaitu 2019.gada decembrī ar automātu skaitu 2020.gada martā, redzams, ka tas Latvijā samazinājies par 579 vienībām. SIA “Olympic Casino Latvia” tas samazinājies par 179 vienībām, spēļu galdu skaitam paliekot nemainīgam.
  • 2020.gada 12.martā Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo stāvokli valstī koronavīrusa izplatības dēļ, kas noteica pulcēšanās ierobežojumus un  arī izklaides un atpūtas iestāžu darba laika ierobežojumus, kas attiecināti arī uz azartspēļu nozarē strādājošajiem uzņēmumiem. Jau 22. martā visu azartspēļu organizēšanas vietu darbība Latvijā tika apturēta pilnībā.
  • 2020.gada 6.aprīlī Izložu un Azartspēļu Uzraudzības inspekcija pieņēma lēmumu par azartspēļu organizēšanas licenču apturēšanu, pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību”, kā rezultātā Latvijā tika apturēta arī licencēto interaktīvo azartspēļu darbība.

Lai mazinātu SIA “Olympic Casino Latvia” zaudējumus piespiedu dīkstāves situācijā, uzņēmuma vadība ir noslēgusi vienošanos par ikmēneša maksājumu samazināšanu vai pilnīgu atcelšanu gan ar telpu iznomātājiem, gan dažādu pakalpojumu sniedzējiem. Uzņēmums pārvalda naudas plūsmu, uzturot atbilstošas naudas rezerves. Tāpat arī tiek izmantoti valsts atbalsta pasākumi, atliekot aktuālos nodokļu maksājumus līdz 3 gadiem un saņemot dīkstāves pabalstu par dīkstāvē esošajiem uzņēmuma darbiniekiem.

Lursoft pieejamā informācija liecina, ka SIA “Olympic Casino Latvia” aizvadītajā gadā nodokļos samaksājis 12,18 milj.EUR.