"Rīgas siltums" aizvadītajā finanšu gadā apgrozījis 148,69 milj.EUR

11.06.2020 08:42:00

Jaunāko gada pārskatu iesniedzis AS “Rīgas siltums”, kurš ziņo, ka laika posmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim tas apgrozījis 148,69 milj.EUR un nopelnījis 1,34 milj.EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pagājušajā finanšu gadā uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 1,94%, bet peļņa, lai arī bijusi par 0,3 milj.EUR lielāka nekā plānots, samazinājusies par 1,9 milj.EUR.

AS “Rīgas siltums” ieņēmumi par siltumenerģiju 2018./2019. finanšu gadā bija 136 milj.EUR, kas ir 91% no kopējiem akciju sabiedrības ieņēmumiem. Pārdotās siltumenerģijas daudzums galvenokārt ir atkarīgs no laika apstākļiem. Atbilstoši tiem, 2018./2019. apkures sezonā patērētājiem tika nodotas 3 milj. MWh siltumenerģijas, kas ir par 2,2% jeb 68 tūkst. MWh mazāk nekā gadu iepriekš.

2018./2019.finanšu gadā AS “Rīgas siltums” nomainījis siltumtīklu posmus, kuriem bija raksturīgs liels noplūžu skaits, kas radīja siltumapgādes pārtraukumus. Kopumā uzņēmums pagājušajā finanšu gadā nomainījis un no jauna izbūvējis 9,38 km siltumtīklu, tajā skaitā 8,31 km, pielietojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus, kas izbūvēti bezkanāla tehnoloģijā. Īstenojot uzņēmuma nospraustos mērķus, jaunu klientu piesaistei izbūvēti siltumtīkli 2,9 km garumā.

AS “Rīgas siltums” aktīvi 2019.gada 30.septembrī bija 212 milj.EUR vērtībā, tai skaitā ilgtermiņa ieguldījumi 189 milj.EUR, apgrozāmie līdzekļi 23 milj.EUR.

Jānorāda, ka pagājušajā finanšu gadā AS “Rīgas siltums” nodarbinājis 702 darbiniekus. Kā rāda Lursoft izziņā pieejamā informācija, uzņēmums 2019.gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 7,29 milj.EUR.