"Latvijas autoceļu uzturētājs" šogad plāno 79,79 milj.EUR lielus ieņēmumus

19.06.2020 08:11:00

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” apgrozījums 2019.gadā sasniedzis 72,36 milj.EUR, tai skaitā ieņēmumi no Deleģēšanas līguma izpildes par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu ir 61,14 milj.EUR. 10% no uzņēmuma apgrozījuma veidojuši ieņēmumi no darbiem uz ceļiem, savukārt 5% - ieņēmumi no būvmateriālu realizācijas. Iesniegtajā gada pārskatā teikts, ka VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pērn sekmīgi turpināja pašražotā materiāla realizāciju Latvijā un Igaunijā, to pieaugumam, salīdzinot ar gadu iepriekš, sasniedzot 18,1%. Pārskata gadu VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” noslēdzis ar 2,51 milj.EUR peļņu.

Saskaņā ar apstiprināto VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” budžetu 2020.gadam, šogad uzņēmums plāno 79,79 milj.EUR ieņēmumus. Uzņēmuma investīciju un modernizācijas programmas īstenošanai paredzēts izlietot 14,1 milj.EUR. Būtiskākās investīcijas, 11,17 milj.EUR apmērā, paredzētas tehnoloģisko iekārtu un mašīnu iegādei.

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nodrošina komplekso ceļu uzturēšanu visā Latvijas teritorijā uz valsts autoceļiem, kuru kopgarums sastāda 20,17 tūkst. km, t.sk, 1,76 tūkst. km galvenie autoceļi, 5,47 tūkst.km reģionālie autoceļi un 12,94 tūkst.km – vietējie autoceļi.

Lursoft izziņā publicētā informācija rāda, ka aizvadītajā gadā VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nodarbināja 1293 darbiniekus un nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 13,38 milj.EUR.