Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas apgrozījums 2019.gadā audzis līdz 142,2 milj.EUR

06.07.2020 08:43:00

Pārskatu par darbību 2019.gadā iesniegusi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kura norāda, ka, salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn slimnīcā ārstēts mazāks skaits pacientu, samazinājies gultu dienu skaits stacionārā, bet tajā pašā laikā ambulatori un dienas stacionārā ārstētu pacientu skaits palielinājies.

Slimnīca kā būtisku sasniegumu atzīmējusi kopējo operācijas skaita pieaugumu. Operāciju skaita pieaugums pamatā vērojams dienas un īslaicīgās ķirurģijas programmās (par 22% vairāk nekā 2018.gadā), kā arī onkoloģisko operāciju segmentā, tādējādi uzlabojot un intensificējot onkoloģisko pacientu ārstēšanu, kā arī efektīvāka kļuvusi plānveida ķirurģisko pakalpojumu sniegšana. 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka slimnīcas stacionārā 2019.gadā ārstēti 65,04 tūkstoši pacientu (2018.gadā - 68,71 tūkst.) un vidējais ārstēšanas ilgums stacionārā pērn bija 7,96 dienas. Slimnīcas diennakts stacionārā aizvadītajā gadā veikti 39,82 tūkstoši operāciju, bet vēl 24,94 tūkstoši operāciju - dienas stacionārā.

2019.gadā slimnīca ieviesusi vairākus pilnveidojumus ārstniecības un aprūpes pakalpojumu sniegšanā, to kvalitātes un pacientu drošības uzlabošanā. Piemēram, ieviests vienots pacientu sūdzību reģistrs, stacionāru “Biķernieki”, “Gaiļezers”, “Tuberkolozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Onkoloģijas centrs” operāciju blokos veikts iekšējais audits ar mērķi uzlabot operāciju bloku darbību un indentificēt pacientu drošības riskus. 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2019.gadā strādāja 4512 darbinieki, no kuriem 1113 - ārsti, 1619 - ārstniecības un pacientu aprūpes personāls, 340 - ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls, 1341 - pārējais personāls un 99 darbinieki administrācijā. Gada laikā darbinieku skaits slimnīcā audzis par 81, no kuriem 29 ir ārsti, 27 - ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls, bet 19 - ārstniecības un pacientu aprūpes personāls.

Ārstniecības pakalpojumu apmaksa, kuru regulē ar Nacionālo veselības dienestu noslēgtie līgumi un pacientu līdzmaksājumi, kurus nosaka Ministru kabineta noteikumi, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ieņēmumu budžetā aizņem 92%. Tas nozīmē, ka slimnīcas finanšu rezultātus ļoti būtiski ietekmē valstī noteiktie tarifi, apmaksājamo pakalpojumu klāsts, kā arī apjoms. 

Pagājušo gadu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pabeidza ar 3,58 milj.EUR zaudējumiem, kas ir par 2,3 milj.EUR mazāki nekā 2018.gadā. Slimnīcas peļņas vai zaudējumu aprēķina rezultātu būtiski ietekmē fakts, ka Nacionālā veselības dienesta noteiktās viena pacienta vidējās izmaksas nesedz faktiskās stacionāra pacientu ārstēšanas izmaksas, kā rezultātā 2019.gadā tikai uz iekšējo resursu rēķina nav izdevies sasniegt bezdeficīta budžetu.

Atbilstoši SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” finanšu prognozēm, 2019.gads uzrāda vēsturiski labākos finanšu rādītājus. Jau otro gadu pēc kārtas ir nodrošināta pozitīva naudas plūsma, būtiski palielināts peļņas rādītājs pirms procentiem, amortizācijas, kā arī  būtiski samazināts kreditoru apjoms.

Slimnīcas apgrozījuma pieaugumu 2019.gadā sekmēja algas palielinājums, kam bija paredzēts atsevišķs valsts budžeta finansējums, būtiski palielinātais veikto ambulatoro pakalpojumu apjoms, kā arī saņemtie līdzekļi par primāri radikāli operētajiem pacientiem un specializētās onkoloģiskās palīdzības sniegšana, rezidentu finansējuma palielinājums un no valsts saņemto medikamentu un medicīnas preču C hepatīta un ķīmijterapijas pacientu ārstēšanai.

Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” aizvadītajā gadā palielināja apgrozījumu par 19,99%, rādītājam sasniedzot 142,20 milj.EUR.