“Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā pērn ārstēti 15876 pacienti

14.07.2020 06:32:00

2019.gadā VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ārtējusi 15876 stacionāros un 334475 ambulatoros pacientus, 38573 pacientiem sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, veiktas 5173 operācijas.

Aizvadītajā slimnīcas apgrozījums palielinājies par 25% jeb 10,98 milj.EUR, jo palielinājušies ieņēmumi no valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, nodrošinot atalgojuma pieaugumu personālam un palielinot sniegto ambulatoro pakalpojumu apjomu. Iesniegtais gada pārskats rāda, ka VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2019.gadā apgrozījusi 54,26 milj.EUR, gadu noslēdzot ar 7505 eiro peļņu.

Pārskata periodā samazinājies slimnīcas kopējais personāla slodžu skaits un palielinājies augstākas kategorijas speciālistu īpatsvars, kā rezultātā vidējie ienākumi uz štata vietu, salīdzinot ar gadu iepriekš, palielinājušis par 18%. 

Pērn VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” turpinājusi darbu pie abu novietņu - “Gaiļezers” un “Torņakalns” - apvienošanu, kuru paredzēts noslēgt 2022.gadā, rekonstruējot daļu no ēkām Vienības gatvē 45, lai turpmāk visiem pacientiem nodrošinātu vienlīdz pieejamas medicīnas tehnoloģijas, profesionālu komandu. Tieši kvalificēti un motivēti darbinieki ir viens no slimnīcas svarīgākajiem resursiem. Tāpēc 2019.gadā VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” turpinājusi attīstīt darbinieku kompetences un vadības prasmes, veidojot motivējošu atalgojumu un motivācijas sistēmu personāla noturēšanai un piesaistei. Kopumā slimnīcā pagājušajā gadā bija nodarbināti 1884 darbinieki, no kuriem 350 bija ārsti, 519 - aprūpes personāls, 139 - ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls, 138 - ārsta palīgi.

Lursoft dati rāda, ka VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pagājušajā gadā nodokļos samaksājusi 13,10 milj.EUR, no kuriem 8,46 milj.EUR - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās, bet 4,46 milj.EUR - iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Rēķinot slimnīcu nozarē strādājošo uzņēmumu veiktās nodokļu iemaksas uz vienu strādājošo, redzams, ka VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu darbinieku atbilst nozares vidējam rādītājam - 2,09 tūkst. EUR uz vienu strādājošo, savukārt valsts sociālās pdrošinšānas obligātās iemaksas uz vienu darbinieku bijušas zemāks nekā nozarē vidēji. Lursoft aprēķinājis, ka slimnīcu nozarē vidējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu darbinieku 2019.gadā bija 4,22 tūkst.EUR, bet VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” samaksājusi 3,97 tūkst.EUR uz vienu strādājošo.