"Latvijas Balzams" pērn apgrozījis 78,6 milj.EUR

24.07.2020 07:13:00

AS “Latvijas balzams” auditētais apgrozījums 2019.gadā sasniedza 78,6 milj.EUR, kas ir par 4,6% vairāk nekā 2018.gadā. Kā teikts vadības ziņojumā, kāpumu galvenokārt sekmējis pasūtījumu un pārdošanas apjomu palielinājums no galvenajiem klientiem un tirgiem, tai skaitā no Latvijas, kā arī Bennet Distributors UAB. AS “Latvijas balzams” pagājušā gada peļņa ir par 7% lielāka nekā 2018.gadā, t.i., 10,05 milj.EUR. Peļņas izmaiņu iemesli ir apgrozījuma un rentabilitātes uzlabošanās, aktīvs darbs fiksēto izmaksu samazināšanai un pozitīva ietekme no veiktajām investīcijām tehnoloģiskajos procesos. Būtisku ietekmi uz peļņu sniedza arī loģistikas pakalpojumu sniegšana citiem alkoholisko dzērienu nozares uzņēmumiem, lielākoties saistībā ar tranzīta kravas apstrādi uz Krieviju un Ukrainu.

Iesniegtajā gada pārskatā teikts, ka 2019.gadā AS “Latvijas balzams” turpināja veikt ieguldījumus ražošanas attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot efektivitātes un pielāgošanās spēju paaugstināšanai, kā arī zemo izmaksu bāzes saglabāšanai. Kopumā pērn uzņēmums pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegādē ieguldījis 3,1 milj.EUR.

Kā atzīst AS “Latvijas balzams” vadība, Covid-19 pandēmija ir radījusi būtiskas izmaiņas arī uzņēmuma ikdienas darbā, jo būtiski samazinājušies pasūtījumi no Eiropas valstīm ar smagāko vīrusa izplatību un lielākajiem ierobežojumiem, piemēram, Spānijas, Itālijas, Lielbritānijas u.c. Tāpat arī samazinājušies pasūtījumu apjomi no “Latvijas balzams” lielākā pasūtītāja –Stoli Group. Bez iepriekšminētā, AS “Latvijas balzams” atzīst, ka pandēmijas rezultātā vairāki klienti iesaldējuši vai atlikuši savus veiktos pasūtījumus, kā arī tiek kavēti maksājumi vai arī tiek lūgts atlikt maksājumu termiņus. Tajā pašā laikā ir vērojamas arī pozitīvas ziņas, kā, piemēram, ir pieauguši pārdošanas apjomi Baltijā un AS “Latvijas balzams” ir uzsācis dezinfekcijas līdzekļu ražošanu.

Lai minimizētu pandēmijas ietekmi, AS “Latvijas balzams” vadības komanda ir operatīvi veikusi izmaksu samazinājumu, pārskatījusi tekošos projektus un pieņēmusi lēmumu par to atcelšanu vai pārcelšanu, kā arī pārskatīti sadarbības noteikumi ar piegādātājiem un piegādes ķēde pielāgota jaunajai situācijai.

Kopumā AS “Latvijas balzams” ražo vairāk nekā 100 dažādu zīmolu dzērienus. Uzņēmuma saražotā produkcija tiek pārdota vairāk nekā 180 eksporta tirgos ar SPI Group starpniecību, kā arī vairāk nekā 42 tirgos AS “Latvijas balzams” tiešā eksporta ceļā. Lielākie uzņēmuma izejvielu un materiālu piegādātāji ir no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas un Slovākijas. Pagājušajā gadā AS “Latvijas balzams” eksporta tirgi saglabājušies nemainīgi, taču TOP 10 sarakstā parādījušies arī daži jaunpienācēji, kā, piemēram, Spānija un Vācija. AS “Latvijas balzams” publiskotā informācija rāda, ka uzņēmuma lielākais tirgus aizvadītajā gadā bija Kipra (41,59 milj.EUR), aiz kuras ar 30,08 milj.EUR seko Latvija, un Lietuva – ar 3,54 milj.EUR.

Lursoft dati liecina, ka aizvadītajā gadā AS “Latvijas balzams” nodarbināja 632 darbiniekus. Iepriekšējos mēnešos uzņēmuma darbiniekiem izmaksāta atlīdzība par dīsktāvi.