Daugavpils reģionālā slimnīca aizvadītajā gadā apgrozījusi 32,89 milj. EUR

02.09.2020 06:28:00

Pārskatu par aizvadīto gadu iesniegusi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, kas norādījusi, ka 2019. gadā tās apgrozījums audzis līdz 32,89 milj. EUR, bet peļņa palielinājusies līdz 1,19 milj. EUR. Slimnīcas apgrozījums gada laikā audzis par 13,61%. Kā norāda SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vadība, neskatoties uz pērn gūto peļņu, slimnīcas īstermiņa saistības 2019. gada beigās joprojām pārsniedza tās īstermiņa aktīvus.

Runājot par 2019. gadā paveikto, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” skaidrojusi, ka, ņemot vērā uzņemšanas nodaļas infrastruktūras ierobežotību, stacionārās nodaļās tika izdalītas atsevišķas palātas ar observācijas gultām, lai 24 stundu laikā uz observācijas kartes maksimāli ātri nodrošinātu visu nepieciešamo slimības diagnosticēšanai kompleksu un pieņemtu lēmumu par turpmāku ārstēšanu.

Tāpat arī, pastāvīgi vērtējot hospitalizācijas pamatotību un nodrošinot atbilstošo pacientu plūsmu filtrāciju, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, ir izdevies pārvirzīt noslodzi uz ambulatorajām vienībām, apjomīgāk sniedzot pacientiem palīdzību uzņemšanas nodaļas, observācijas gultu un dienas stacionāra ietvaros.

Kā norādījusi slimnīca, atsakoties no liekām un nepamatotām hospitalizācijām, ietaupīti stacionāro profilu resursi jau diagnosticētu neatliekamo gadījumu ārstēšanai. Tāpat arī 2019. gadā par 18% samazinājusies 1-2 dienu hospitalizācija, kas rada nepamatotu noslodzi slimnīcas stacionāriem, tādējādi tos būtiski atslogojot, jo 2018. gadā uz 1-2 dienām stacionēti 4664 pacienti, bet aizvadītajā gadā to skaits samazinājies līdz 3845.

Pateicoties iepriekšminētajām, kā arī citām aktivitātēm, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” izdevies ieekonomēt līdzekļus iepriekšējo periodu laikā uzkrāto parādsaistību samazināšanai par 1,66 milj. EUR, tā stabilizējot kopējo finansiālo stāvokli un  izveidojot pamatu apjomīgāku iekšējo reorganizācijas pasākumu īstenošanai.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2019. gadā nodarbināja 1515 darbiniekus un nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājusi 9,45 milj. EUR.

Salīdzinot ar nozares vidējiem nodokļu maksājumiem uz vienu darbinieku, jānorāda, ka SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” gadījumā tie bijuši nedaudz zemāki nekā slimnīcu darbības nozarē vidēji. Lursoft dati rāda, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu darbinieku slimnīcu nozarē bijis 2,09 tūkst. EUR, kamēr SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” gadījumā – 1,86 tūkst. EUR.  Nozares vidējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu darbinieku aizvadītajā gadā bijušas 4,22 tūkst. EUR, bet SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” gadījumā tie bijuši 4,04 tūkst. EUR.