"Getliņi EKO" apgrozījums pērn audzis par 33%

21.09.2020 06:24:00

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Getliņi EKO” pagājušajā gadā kāpinājis apgrozījumu par 33%. Pieaugums galvenokārt saistīts ar uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumu pieaugumu. “Atkritumu pieņemšanas un apglabāšanas ieņēmumi ir palielinājušies par  46%, kas skaidrojams ar to, ka, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, stājās spēkā jauns atkritumu apglabāšanas tarifs, kā arī palielinājās tarifā iekļautā dabas resursu nodokļa likme,” teikts SIA “Getliņi EKO” vadības ziņojumā. Pērn uzņēmums pieņēmis aptuveni 292 tūkst.t nešķirotu sadzīves atkritumu. Bez tiem poligonā pieņemti arī ražošanas atkritumi, bioloģiskie atkritumi, pārstrādei izmantojamie būvgruži u.tml. materiāli. 

Pārskata periodā SIA “Getliņi EKO” veiksmīgi turpināja biogāzes ieguvi, iegūstot aptuveni 13,7 milj. Nm3 biogāzes un saražojot aptuveni 29,4 GWh elektrības, kuras lielākā daļa realizēta AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” obligātā iepirkuma ietvaros, savukārt ieņēmumu apjoms no dārzeņu realizācijas audzis par 4%.

SIA “Getliņi EKO” 2019.gadā apgrozījis 25,14 milj. EUR un pēc nodokļu nomaksas nopelnījis 757,46 tūkst.EUR. Uzņēmuma peļņa gada laikā dubultojusies, kas saistīts ar jau iepriekšminēto atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugumu.

2019.gada laikā SIA “Getliņi EKO” veica ievērojamas investīcijas atkritumu apglabāšanas infrastruktūras izbūvē, tāpat arī veikti ieguldījumi pamatdarbību procesa nodrošināšanai, kā arī atsevišķi tehnoloģisko iekārtu remonti un kapitālie remonti.

Lursoft pieejamā informācija liecina, ka aizvadītajā gadā SIA “Geltiņi EKO” nodokļos samaksājis 8,64 milj. EUR, un ar darba vietām nodrošinājis 114 darbiniekus.
SIA “Getliņi EKO” kapitāldaļu turētāji ir Rīgas dome (97,70%) un Stopiņu novada dome (2,30%).