Tirdzniecības starpniecības uzņēmumam "JOOM" vēl viens gads ar zaudējumiem

23.09.2020 08:49:00

Starpniecības pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz tirgotājiem iespēju pārdot savas preces uzņēmuma mājas lapā un aplikācijā joom.com, SIA “JOOM”, savā ceturtajā finanšu gadā sācis piedāvāt jaunus pakalpojumus tirgotājiem – reklāmu un virzīšanu savā mājas lapā un aplikācijā.

Iesniegtais gada pārskats rāda, ka 2019.gadā SIA “JOOM” apgrozījums palielinājies par 18,7%, sasniedzot 98,62 milj. EUR. Uzņēmuma zaudējumi pērn palielinājušies līdz 38,11 milj. EUR.

Viens no SIA “JOOM” mērķiem 2020.gadam ir jaunu tirgotāju piesaiste, attīstot aplikācijas kvalitāti un konkurētspēju, kā arī jaunu pircēju piesaistīšana un esošo pircēju noturēšana.

Vadības ziņojumā norādīts, ka SIA “JOOM” aizvadītā gada zaudējumi, kā arī negatīvais pašu kapitāls uz 2019.gada 31.decembri un īstermiņa saistību pārsniegums pār īstermiņa aktīviem, varētu radīt šaubas par uzņēmuma spēju turpināt savu darbību nākotnē. Vienlaikus SIA “JOOM” vadība norādījusi, ka tās spēja turpināt savu darbību nākotnē ir atkarīga no mātas uzņēmuma sniegtā finansiālā atbalsta un pozitīvās izaugsmes. Šī gada augustā uzņēmums saņēmis atbalsta vēstuli no mātes uzņēmuma, kurā tas apliecina, ka nepieciešamības gadījumā sniegs vajadzīgo finansiālo atbalstu.

SIA “JOOM” savu saimniecisko darbību uzsācis 2017.gadā un, balstoties uz uzņēmuma sniegto informāciju, tam nepieciešams noteikts laiks, lai tas kļūtu pelnošs. Saskaņā ar pašreizējo ieņēmumu dinamiku, plānots, ka, sākot ar 2021.gadu, SIA “JOOM” ieņēmumi pārsniegs izdevumus un uzņēmums spēs turpināt darbību bez papildu finansējuma.

Lursoft izziņas informācija rāda, ka SIA “JOOM” vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Britu Virdžīnu salās reģistrētais Joom Group Limited. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Gregory Finger un Ilya Shorokov.

SIA “JOOM” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 81,53 milj. EUR.