"Mēness aptieka" zīmola īpašniekam pērn 151,94 milj. EUR apgrozījums

03.11.2020 08:56:00

“Mēness aptieka” zīmola īpašnieces AS “Sentor Farm aptiekas” apgrozījums 2019.gadā samazinājies par 3,2%, sarūkot līdz 151,94 milj. EUR. Vadības ziņojumā AS “Sentor Farm aptiekas” norādījusi, ka apgrozījuma rādītāju lielā mērā ietekmējusi valsts politikas maiņa parenterāli ievadāmo ķīmijterapijas medikamentu iegādes shēmā, izslēdzot no tās vispārējā tipa aptiekas.

Finanšu gadu AS “Sentor Farm aptiekas” noslēgusi ar 3,42 milj. EUR lielu peļņu. Saskaņā ar ilgtermiņa attīstības stratēģiju, AS “Sentor Farm aptiekas” arī 2020.gadā plāno augt nedaudz straujāk nekā tirgus kopumā. 

Pērn uzņēmums realizēja iepriekš aizsākto ilgtermiņa investīciju programmu aptieku rekonstrukcijai. Pilnībā jaunu, mūsdienīgāku veidolu ieguvušas 24 Mēness aptiekas, kurās pēc rekonstrukcijas vērojama pozitīva apgrozījuma pieauguma dinamika. 
AS “Sentor Farm aptiekas” 2019.gadā ar darba vietām nodrošinājusi 1066 darbiniekus. Šobrīd, balstoties uz Lursoft izziņas datiem, AS “Sentor Farm aptiekas” reģistrētas 250 struktūrvienības. Pagājušajā gadā uzņēmums nodokļos samaksājis 8,17 milj. EUR.