“LZK” līdzīpašnieks J. Brakovskis sniedz skaidrojumu par uzņēmumam piemērotā nodrošinājuma iemesliem

11.02.2021 11:01:00

Š.g. 20.janvārī Klientu Portfelis vēstīja par izmaiņām kuģu remonta pakalpojumu uzņēmuma SIA “LZK” dalībnieku sastāvā, līdz ar ko mainījušies arī uzņēmuma patiesie labuma guvēji. Līdz izmaiņu brīdim SIA “LZK” vienādās daļās piederēja Jānim Brakovskim un Anatolijam Smirnovam, bet pēc 14. janvārī reģistrētajām izmaiņām abiem līdzšinējiem īpašniekiem reģistrēti katram vien 1,32% SIA “LZK” kapitāldaļu, kamēr pārējie 97,36% - kravu pārvadātājam SIA “VERVO”. Jānorāda, ka š.g. 4.februārī SIA “LZK” reģistrēts arī nodrošinājums.

Atsaucoties uz iepriekš publicēto ziņu, Lursoft vērsies SIA “LZK” līdzīpašnieka Jāņa Brakovska pārstāvis V. Ozoliņš, lūdzot publicēt pilnīgu, patiesu, vispusīgu un objektīvu informāciju par SIA “LZK” piemēroto aizliegumu un tā pamatojumu.

J. Brakovska pārstāvis norāda, ka saistībā ar publikācijā minētajām SIA “LZK” izmaiņām komercreģistrā, ir ierosināta tiesvedība saistībā ar iespējamu reiderismu attiecībā uz SIA “LZK” ar mērķi Jāni Brakovski izstumt no līdzīpašnieku saraksta, samazinot kapitāldaļu turētāja līdzdalību SIA “LZK” pamatkapitālā.

Jānis Brakovskis vērsies tiesā ar prasību pret atbildētāju SIA “LZK” par dalībnieku 2020.gada 10.decembra sapulces lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumu atzīšanu par spēkā neesošiem. 

No Jāņa Brakovska pārstāvja V. Ozoliņa sniegtās informācijas izriet, ka prasītājs saņēmis paziņojumu par dalībnieku sapulci un savu balsojumu par izskatāmajiem jautājumiem iesniedzis pirms dalībnieku sapulces, kā to nosaka Komerclikums, lūdzot apstiprinājumu, ka balsojums saņemts, taču to saņēmis tikai pēc dalībnieku sapulces, kuras protokolā norādīts, ka 2020.gada 10.decembra atkārtotajā sapulcē piedalījies tikai viens no SIA “LZK” dalībniekiem Anatolijs Smirnovs, kurš vienbalsīgi izlēmis palielināt pamatkapitālu un apstiprināt statūtu grozījumus.

Tiesa lēmusi apmierināt J. Brakovska lūgumu piemērot SIA “LZK” pagaidu aizsardzības līdzekli, liedzot uzņēmumam veikt izmaiņas dalībnieku reģistrā, pamatkapitālā, statūtos, kā arī izbeigt uzņēmuma darbību, to likvidēt, uzsākt reorganizāciju vai noslēgt koncerna līgumu. Tāpat arī Zemgales tiesa š.g. 29.janvārī liegusi SIA “LZK” izmaksāt dividendes SIA “VERVO”.

Jānorāda, ka Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par SIA “LZK” reģistrēto nodrošinājumu, kā arī dalībnieku sapulču protokoli nav publiski pieejami, tāpēc Klientu Portfelis šo informāciju publicē, balstoties uz J. Brakovska pārstāvja V. Ozoliņa papildus sniegto informāciju un dokumentiem.