"Rīgas Siltums" aizvadītajā finanšu gadā nopelnījis 15,6 milj. EUR

24.05.2021 06:46:00

AS “Rīgas Siltums” apgrozījums laika periodā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim palielinājies līdz 151,87 milj. EUR, bet peļņa – līdz 15,60 milj. EUR. Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka gada laikā uzņēmuma peļņa augusi par 14 milj. EUR, un šāds straujš pieaugums skaidrojams ar to, ka apstiprinātais siltumenerģijas tarifs paredzēja iepriekšējā perioda zaudējumu atgūšanu, kas radās, palielinoties dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas cenām. 

Uzņēmuma ieņēmumi par siltumenerģiju 2019./2020. finanšu gadā veidoja 93% no tā kopējiem izņēmumiem. Pārdotās siltumenerģijas daudzums galvenokārt bija  atkarīgs no laika apstākļiem. Atbilstoši tiem, 2019./2020.gada apkures sezonā patērētājiem tika nodotas 2,8 milj. MWh siltumenerģijas, kas ir par 8,7% mazāk nekā gadu iepriekš. AS “Rīgas Siltums” siltumenerģiju ražoja 45 siltumavotos, kas sastāda 32% no kopējā Rīgas centralizētās siltumapgādes siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma, bet pārējo nepieciešamo siltumenerģijas apjomu uzņēmums iegādājās no citiem ražotājiem. 

2019./2020. finanšu gadā uzņēmums nomainījis siltumtīklu posmus, kuriem bija raksturīgs liels noplūžu skaits, kas radīja siltumapgādes pārtraukumus. Aizvadītajā finanšu gadā uzņēmums nomainījis un no jauna izbūvējis 15,91 km siltumtīklu.

Aizvadītajā finanšu gadā AS “Rīgas Siltums” bija nodarbināti 687 darbinieki, no kuriem 666 pamatražošanā un 21 – ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošanā.

Lursoft izziņā pieejamā informācija rāda, ka AS “Rīgas Siltums” 2020.gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 10,28 milj. EUR.

AS “Rīgas Siltums” kā kapitāldaļu turētājs reģistrēts 2014.gadā dibinātajam SIA “Rīgas BioEnerģija”. Šī uzņēmuma apgrozījums pagājušajā finanšu gadā audzis līdz 7,17 milj. EUR.