"Latvenergo" koncerna ieņēmumi pērn bijuši par 68,2 milj. EUR mazāki

31.05.2021 07:37:00

Aizvadītajā gadā AS “Latvenergo” apgrozījis 385,61 milj. EUR, pēc nodokļu nomaksas gūstot 154,85 milj. EUR peļņu. “Latvenergo” koncerna kopējais apgrozījums 2020.gadā bija 773,39 milj. EUR, bet peļņa – 116,31 milj. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, koncerna ieņēmumi pērn bijuši par 68,2 milj. EUR mazāki. To ietekmējuši vairāki faktori, tostarp, par 30,7 milj. EUR mazāki ieņēmumi no enerģijas pārdošanas, ko pamatā noteica zemākas elektroenerģijas tirgus cenas un par 13% mazāks saražotās elektroenerģijas apjoms.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka AS “Latvenergo” 2020.gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 33,33 milj. EUR.

2020.gadā “Latvenergo” koncerns saglabājis stabilas pozīcijas Baltijas elektroenerģijas tirgū, vienlaikus turpinot paplašināt darbību jaunos biznesa segmentos, uzsākot darbību Lietuvas elektroenerģijas mājsaimniecību tirgū.
Kopējais Baltijas valstu elektroenerģijas patēriņš pārskata gadā ir samazinājies par 2,4%, salīdzinot ar 2019.gadu. To ietekmēja siltāki laikapstākļi, kā arī izsludinātie ārkārtējās situācijas ierobežojumi saistībā ar Covid-19.

“Latvenergo” koncerna kopējo elektroenerģijas klientu portfeli veido aptuveni 740 tūkstoši klientu, tostarp, 49 tūkstoši klientu ārpus Latvijas. Pakāpeniski atveroties Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum no 2021.gada janvāra, līdz 2020.gada beigām “Latvenergo” bija noslēdzis vairāk nekā 13 tūkstošus līgumu. Jānorāda, ka pērn par 70% pieaudzis “Latvenergo” koncerna pārdotās dabasgāzes apjoms mazumtirdzniecības klientiem, apjomam sasniedzot 516 GWh. Dabasgāzes pārdošanas apjoma pieaugums novērojams visās Baltijas valstīs, ko veicinājusi pozitīvā klientu skaita dinamika it īpaši Latvijas mājsaimniecību un Lietuvas biznesa klientu segmentos. Kopējais dabasgāzes klientu skaits Baltijā pārskata gada beigās bija 13,5 tūkstoši, no kuriem 12,1 tūkstotis bija mājsaimniecības.

Kopējais “Latvenergo” koncerna investīciju apjoms 2020.gadā bija 168,9 milj. EUR, kas ir par 26% mazāk nekā 2019.gadā. Investīciju apjoma samazinājumu ietekmē par 58,6 milj. EUR mazākas investīcijas pārvades aktīvos nekā 2019.gadā.