“Conexus Baltic Grid” apgrozījums 2020.gadā - 53,87 milj. EUR

02.06.2021 06:55:00

2020.gadā SIA “Conexus Baltic Grid” kopējais pārvadātās dabasgāzes apjoms palielinājies par 10%, pieaugot līdz 37,4 TWh. 

2020.gadā darbību uzsācis Vienotais dabasgāzes tirgus, kurā apvienojās gāzes pārvades sistēmu operatori Somijā, Latvijā un Igaunijā, apliecinot vairāku valstu spēju sadarboties. Tas veicinājis arī pieaugošu interesi par Inčukalna PGK.

Pārskata periodā SIA “Conexus Baltic Grid” apgrozījums bija 53,87 milj. EUR, par 9,23% mazāk nekā 2019.gadā. Uzņēmuma peļņa sarukusi no 17,94 milj. EUR 2019.gadā līdz 13,11 milj. EUR pērn. Iesniegtajā vadības ziņojumā teikts, ka SIA “Conexus Baltic Grid” finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja ziemai neraksturīgi siltie laikapstākļi, kad pārvadātās dabasgāzes apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām pārskata periodā samazinājās par 19%.

Pārvades segmenta ieņēmumi 2020.gadā bijuši 32,1 milj. EUR, bet peļņa 6,8 milj. EUR. Uzglabāšanas ieņēmumi  2020.gadā sasnieguši 21,8 milj. EUR, kas ir par 5% mazāk nekā gadu iepriekš, nodrošinot 6,3 milj. EUR peļņu. 

Savā vadības ziņojumā SIA “Conexus Baltic Grid” norāda, ka 2021.gadā turpināsies aktīvs darbs pie Inčukalna PGK modernizācijas projekta, kuru, realizējot līdz 2025.gadam, paredzēts būtiski uzlabot tehnisko infrastruktūru un aprīkojuma darbības drošumu, lai krātuve varētu saglabāt savu funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas Baltijas pārvades sistēmā. Tāpat arī turpināšoties darbs pie Latvijas-Lietuvas gāzes cauruļvada jaudas palielināšanas projekta, lai tirgū veicinātu piekļuvi Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālim, Latvijas Inčukalna pazemes gāzes krātuvei un Polijas-Lietuvas gāzes starpsavienojumam, kura darbību plānots uzsākt 2023.gadā.

Jānorāda, ka pagājušajā gadā uzņēmums nodarbināja 341 darbinieku.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka AS “Conexus Baltic Grid” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 39,79 milj. EUR.