“Rīgas universālais termināls” aizvadītajā finanšu gadā pārkrāvis 3,7 milj. t kravu

06.07.2021 07:17:00

SIA “Rīgas universālais termināls” laika periodā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam apgrozījis 15,52 milj. EUR un nopelnījis 3,22 milj. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 7,27%.

Pārskata gadā SIA “Rīgas universālais termināls” turpināja saglabāt un palielināt vadošās pozīcijas ar koksni saistīto kravu pārkraušanā Rīgas brīvostā, kā arī palielināja dažādu kravu konteinerizāciju un pievienotās vērtības radīšanu ostas teritorijā. Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA “Rīgas universālais termināls” norādījis, ka 2020.gada beigās tas kļuva par Rīgas brīvostas lielāko stividorkompāniju pēc apgrozījuma tonnās, pārkraujot vairāk nekā 3,7 miljonus tonnu kravu, tostarp, 67% veidoja beramkravas un ģenerālkravas, bet 33% - konteineru kravas. Jānorāda, ka kopējais kravu apgrozījums aizvadītajā finanšu gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, samazinājies par 9%.

Aizvadītajā gadā SIA “Rīgas universālais termināls” apzinājis loģistikas ķēdes un alternatīvas kritisko pakalpojumu un preču saņemšanai, kas nepieciešams saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī veikta izpēte Covid-19 ietekmei uz dažādām kravu grupām. 

Ņemot vērā pēdējo 5 gadu laikā veiktos nozīmīgos ieguldījumus, tostarp, slēgto noliktavu jaudas būtiskā palielināšanā, dziļūdens piestātnes pagarināšanā un padziļināšanā, kraušanas tehnikas parka atjaunināšanā, vidēja termiņa perspektīvā koncerns plāno lielāku uzmanību pievērst darbības efektivitātes celšanai. 

Jānorāda, ka koncernā ietilpst gan mātes uzņēmums SIA “Rīgas universālais termināls”, gan arī meitas uzņēmums SIA “Alpha ekspress”, kas sniedz manevru un vagonu uzglabāšanas pakalpojumus ostas teritorijā.

Lursoft dati rāda, ka SIA “Rīgas universālais termināls” kapitāldaļu turētājs ir Singapūrā reģistrētais PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED.