Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas zaudējumi pērn sarukuši līdz 448,6 tūkst. EUR

09.07.2021 07:32:00

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2020.gadā ārstējusi kopumā 281,1 tūkstoti pacientu, tostarp 238,9 tūkst. ambulatoros un 42,3 tūkst. pacientus stacionārā. Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka 20,8 tūkstošiem pacientu pērn sniegta akūta, neatliekama palīdzība, glābjot viņu dzīvību.  Gultu noslodze stacionārā 2020.gadā atbilst plānotajam – 79,66%, saglabājot augstu gultu noslodzes rādītāju, neskatoties uz pandēmijas ietekmi. Jānorāda, ka aizvadītā gada beigās, pieaugot pacientu ar Covid-19 infekciju skaitam, slimnīcā palielinājās letalitātes rādītājs, kas decembrī sasniedza pat 7,04%. Rezultātā letalitāte 2020.gadā stacionārā bija 4,10% plānoto 3,75% vietā.

2020.gadā slimnīcas darbību būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmijas izraisītā bezprecedenta situācija valstī. “Pandēmija izgaismoja slimnīcas darbības stiprās un vājās puses, pieejamos resursus un nākotnē attīstāmos slimnīcas darbības virzienus,” teikts VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” vadības ziņojumā.
Jānorāda, ka 2020.gadā VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” noslēgusi 42 līgumus par klīnisko pētījumu norisi, kā arī četrus līgumus par diagnostikas pakalpojumiem pētījumu ietvaros. Kopā ar iepriekš noslēgtajiem, slimnīcā norisinās 156 zāļu un medicīnas ierīču klīniskie pētījumi. 

2020.gadā slimnīcā strādāja vidēji 3134 darbinieki. Darbinieku skaits slimnīcā gada laikā palielinājies par 6,6%. Darbinieku mainība šajā periodā veidoja 16,35%.
Vidējais atalgojums vienam darbiniekam veidoja 1,5 tūkst. EUR, kas ir par 9% vairāk nekā 2019.gadā.

2020.gadā rezidentūras studiju programmu slimnīcā apguva 317 rezidenti, no tiem 244 – par valsts līdzekļiem.

2020.gadā VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” apgrozīja 128,7 milj. EUR, kas ir par 8% vairāk nekā gadu iepriekš. Palielinājums valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sadaļā ir 11,4 milj. EUR, kas saistīts ar valsts piešķirto finansējumu slimnīcā strādājošo darbinieku un rezidentu atalgojuma palielinājumam, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī Covid-19 krīzes pārvarēšanai. Maksas medicīnisko pakalpojumu sadaļā pērn bijis samazinājums par 20%. Lielāko daļu jeb 91,6% no kopējā apgrozījuma veidoja valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un pacientu līdzmaksājumi, 4,7% - izglītojošā un zinātniskā darbība, 3% - maksas medicīniskie pakalpojumi. 

2020.gadā slimnīcas kopējie izdevumi bija 130,5 milj. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, izdevumu apjoms palielinājies par 8 milj. EUR jeb 7%. Lursoft Multi atskaites dati rāda, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” trešo gadu pēc kārtas strādājusi ar zaudējumiem. Tiesa, pēc 3,4 milj. EUR lielajiem zaudējumiem 2019.gadā, pērn tie samazinājušies līdz 448,6 tūkst. EUR.