Kūdras ieguves uzņēmums “Pindstrup Latvia” palielinājis apgrozījumu līdz 77,64 milj. EUR

07.01.2022 06:27:00

Laika periodā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim kūdras ieguves uzņēmums SIA “Pindstrup Latvia” strādājis ar 77,64 milj. EUR apgrozījumu un 7,07 milj. EUR peļņu. Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma apgrozījums aizvadītajā finanšu gadā audzis par 12,23%, tikmēr peļņa samazinājusies par 28,23%.

Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA “Pindstrup Latvia” norāda, ka galvenie faktori, kas ietekmēja pagājušā finanšu gada rezultātus, bija transporta cenu pieaugums, arvien lielāks inflācijas spiediens uz ražošanas izmaksām, kas negatīvi ietekmēja uzņēmuma peļņas rādītājus. Tikmēr nemainīgi augstais tirgus pieprasījums pēc SIA “Pindstrup Latvia” substrātiem liekot domāt, ka nākotnē uzņēmums savus peļņas rādītājus spēs uzlabot un atgriezties iepriekšējo gadu līmenī. SIA “Pindstrup Latvia” vadība sagaida, ka uzņēmuma apgrozījums nākotnē varētu pieaugt par 10 – 15%, bet peļņas maržas rādītāji atgriezīsies līmenī, kāds tas bija pirms gada vai diviem, t.i., 13 – 14% robežās.

Runājot par nākotnes riskiem, SIA “Pindstrup Latvia” vadība norāda: “Uzņēmuma galvenais risks ir saistīts ar mātes uzņēmuma spēju iekarot jaunus tirgus un saglabāt esošās tirgus pozīcijas kūdras substrātu tirgū.” Uzņēmums koncentrējoties uz jaunu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu gan izejmateriālu ieguves, gan gatavās produkcijas pārstrādes jomā. 

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA “Pindstrup Latvia” saņēmis 576,46 tūkst. EUR lielu atbalstu no līdzekļiem, kas paredzēti eksportējošo uzņēmumu atbalstam Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

Aizvadītajā finanšu gadā SIA “Pindstrup Latvia” bija darba devējs 407 strādājošajiem. 
SIA “Pindstrup Latvia” vienīgais dalībnieks ir dāņu Pindstrup Mosebrug AS.