LLU mācību un pētījumu saimniecības "Vecauce" valdi atstājis Ziedonis Helvigs

15.02.2022 06:30:00

Lursoft Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka no LLU mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” valdes locekļa amata atcelts Ziedonis Helvigs. Otrs līdzšinējais valdes loceklis Indulis Ieviņš turpmāk uzņēmumu vadīs viens, tāpēc arī I. Ieviņa paraksttiesību apjoms mainīts, paredzot viņam tiesības atsevišķi pārstāvēt uzņēmumu.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka Ziedonis Helvigs LLU mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” valdes locekļa amatu ieņēma kopš 2014.gada.

2020. gadā LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce” apgrozījusi 3,62 milj. EUR, pēc nodokļu nomaksas gūstot 158,53 tūkst. EUR peļņu, liecina Lursoft pieejamais gada pārskats. Gada laikā saimniecības apgrozījums palielinājies par 299,98 tūkst. EUR, bet peļņa – par 140,42 tūkst. EUR. Tiesa, LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce” norāda, ka tās pils, ēdnīcas un studentu viesnīcas ieņēmumi, ņemot vērā valstī periodiski izsludinātās ārkārtas situācijas, samazinājušies.

Galvenie LLU mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” ienākumu avoti ir ieņēmumi no saražotās augkopības un lopkopības produkcijas un elektroenerģijas realizācijas biogāzes ražotnē. Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka 2020.gadā saimniecības speciālisti un darbinieki sekmīgi pildīja vienu no galvenajiem uzdevumiem – veica LLU 1. kursa studentu apmācību priekšmetā “Praktiskā lauksaimniecība”. Saimniecība pērn apmācījusi 814 studentus.