Būvnieka "PICHE" apgrozījums palielinājies par 19,08%

01.06.2022 06:46:00

Industriālo ēku projektēšanas un būvniecības darbu uzņēmums SIA “PICHE” 2021.gadu aizvadījis ļoti veiksmīgi, par ko liecina arī pieaugošais apgrozījums un pietiekami liela peļņa. Lursoft esošais gada pārskats rāda, ka 2021.gadā SIA “PICHE” apgrozījums palielinājās par 19,08%, sasniedzot 22,13 milj. EUR, savukārt peļņa pieauga līdz 5,83 milj. EUR. “Uzņēmums līdz šim katru gadu būtiskus ieguldījumus veicis pētot un attīstot projektēšanas darbus. 2021.gada peļņa pierāda, ka uzņēmuma līdz šim veiktie ieguldījumi sāk atmaksāties. Liela nozīme, protams, ir arī tāmēšanas un iepirkuma nodaļai, kas rūpējas par to, lai katra preces vienība tiktu iegādāta par iespējami labāku cenu, nezaudējot kvalitātes īpašības,” vadības ziņojumā norādījis SIA “PICHE”.

Šogad SIA “PICHE” plāno uzbūvēt vairākas daudzdzīvokļu ēkas, tādējādi gūstot jaunu pieredzi dzīvojamo ēku būvniecībā, paplašinot savu līdzšinējo darbības spektru.

Lursoft izziņas informācija rāda, ka SIA “PICHE” ir astoņpadsmit uzņēmumu kapitāldaļu turētājs. Uzņēmuma konsolidētais apgrozījums 2021.gadā pieauga līdz 24,65 milj. EUR, bet peļņa līdz 5,5 milj. EUR. 

Mārupes novadā reģistrētā SIA “PICHE” vienīgais dalībnieks un patiesais labuma guvējs ir Pēteris Senkāns.