"Agrofirma Tērvete" apgrozījums samazinājies par 12,9%

04.07.2022 06:24:00

AS “Agrofirma Tērvete” produkcijas un pakalpojumu realizācijas ieņēmumi 2021.gadā veidoja 10,03 milj. EUR. Tie galvenokārt veidojušies no piena un elektroenerģijas realizācijas.

Pērn AS “Agrofirma Tērvete” realizēja 17,9 tūkst. t piena, pārdeva 15 milj. KWh elektrības un 11,37 tūkst. MWh siltuma. Pārskata gadā pašpatēriņam saražots arī 28,16 tūkst. t zālāju skābbarības un 40 tūkst. t kukurūzas skābbarības. Uzņēmumā 2021.gadā izaudzēti arī vasaras mieži, rapsis. Pārskata gada beigās AS “Agrofirma Tērvete” ganāmpulkā bija 4060 lopi. “Vidējais slaucamo govju skaits bija 2028 vienības, kas nodrošināja vidējo izslaukumu 9,8 tūkst. kg gadā. 2020.gadā tās bija 10,5 tūkst. t. Vidējā izslaukuma samazinājuma iemesls ir slaucamo govju veselības stāvokļa pasliktināšanās saistībā ar klimatisko faktoru stresu,” teikts AS “Agrofirma Tērvete” vadības ziņojumā.

Jānorāda, ka pērn, salīdzinot ar 2020.gadu, AS “Agrofirma Tērvete” apgrozījums samazinājies par 12,93%. Samazinājusies arī uzņēmuma peļņa, kas sarukusi no 6,65 milj. EUR 2020.gadā līdz 1 milj. EUR aizvadītajā gadā.

Pagājušajā gadā AS “Agrofirma Tērvete” aktīvi uzsāka izpētes procesu biometāna gāzvada un ievadīšanas mezgla būvniecībai. Šogad paredzēts turpināt attīstīt piena ieguvi, elektroenerģijas ražošanu un atjaunojamiem energoresursiem, kā arī augkopības produkcijas ražošanu un realizāciju. “2021.gada rudenī tika iesēti 290,72 ha ziemas kviešu un 102,9 ha ziemas rapsis,” lasāms Lursoft pieejamajā AS “Agrofirma Tērvete” vadības ziņojumā.

AS “Agrofirma Tērvete” ir daudznozaru uzņēmums, kura mērķis ir ilgtermiņa saimnieciskā darbība lauksaimniecības produkcijas ražošanā, pārstrādē un realizācijā. Uzņēmuma darbības pamatvirzieni ir augkopība, piena ieguve un realizācija, kā arī siltuma un elektroenerģijas ražošana un realizācija.

Aizvadītajā gadā uzņēmumā bija nodarbināti 144 darbinieki. Nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā uzņēmums samaksāja 2,02 milj. EUR.

AS “Agrofirma Tērvete” patiesie labuma guvēji ir Paškausku ģimene – Andris, Jānis un Vitauts.