Klientu saraksti

Sistēma „Klientuportfelis.lv” piedāvā iespēju veidot individualizētus klientu sarakstus, kas ļauj uzkrāt informāciju par Jums svarīgiem sadarbības partneriem.

Jūsu vajadzībām visa informācija par klientiem tiek glabāta vienotā datu bāzē, kurai izveidota droša un ērta piekļuve, izmantojot Interneta tīklu. Jums svarīgā informācija par klientiem būs pieejama jebkurā laikā un vietā, kur vien ir piekļuve Internetam.

Sistēmas „Klientuportfelis.lv” ērtā saskarne ļauj dalīties ar šo informāciju starp vienas organizācijas darbiniekiem un nodaļām, tādejādi padarot darbu ar klientiem pārskatāmu.