Komunālo pakalpojumu sniedzēji

Komunālo pakalpojumu sniedzēju klientu loku veido liels skaits fizisko un juridisko personu, tādēļ nepieciešami ievērojami resursi, lai sekotu līdzi izmaiņām to datos, tostarp savlaicīgi piefiksētu klientu maksātnespējas pasludināšanu.

Izmantojot Klientu Portfeļa Maksātnespējas monitoringu, Jūs varat saņemt datus par klientu maksātnespējas procesiem jau savā sistēmā, kas ļaus Jums:

Lai datus par klientu maksātnespēju saņemtu savā sistēmā, izmantojiet Klientu Portfeļa API, kas ļauj ērti pārvaldīt ziņas par fizisko un juridisko personu maksātnespējas notikumiem, sākot no ziņām par maksātnespējas ierosināšanu, beidzot ar informāciju par kreditoru sapulcēm un bankrota procedūru uzsākšanu.