Pasta/kurjera pakalpojumi

Pasta/kurjera pakalpojumu sniedzēju ikdiena ir darbs ar apjomīgām klientu datu bāzēm, kuras nepieciešams regulāri atjaunot, lai izvairītos no vairākām problēmām, piemēram, nepareizi sagatavotiem rēķiniem, ja personai ir nomainīts nosaukums, vai kļūdaini nosūtītiem līgumiem, ja klientam mainījusies adrese. Minēto informāciju iespējams atjaunot arī manuāli, taču tas ir darbietilpīgs process, kas saistīts ar finanšu un laika resursiem, turklāt neizslēdz arī kļūdu rašanos. Tādēļ, lai izvairītos no tamlīdzīgām problēmām un vienlaicīgi ekonomētu arī savus resursus, rekomendējam izmantot Klientu Portfeļa API, kas ļaus informāciju par izmaiņām klientu juridiskajos datos integrēt savā sistēmās, tostarp:

API pieslēgums ļauj automātiski atjaunot savu klientu datu bāzi, nodrošinot augstu datu kvalitāti un uzticamību, kas ir viens no priekšnosacījumiem veiksmīgai biznesa attīstībai.