Svētku aģentūras

Sabiedrisko attiecību un Svētku aģentūrām ir svarīgi uzturēt pastāvīgu saikni ar saviem esošajiem klientiem, piemēram, apsveicot uzņēmumu jubilejās, valdes locekļu dzimšanas un vārda dienās, tādējādi rūpējoties par pozitīvu komunikāciju.

Lai notikumi nepaslīdētu garām nepamanīti un Jūsu rīcībā vienmēr būtu aktuālākie dati, rekomendējam izmantot Svētku monitoringu. Ja vēlaties:

rekomendējam izmantot API pieslēgumu, kas Jūsu sistēmu nodrošinās ar nepieciešamajiem datiem,  ļaujot visus procesus integrēt savās sitēmās. Tādējādi ieekonomēsiet savus resursus, līdzekļus un nodrošināsiet pozitīvu komunikāciju ar saviem klientiem.