Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju darbā liela nozīme ir precizitātei un prasmei operatīvi reaģēt gadījumos, kad tiek veiktas izmaiņas klientu vai  to sadarbības partneru statusā un datos. Piemēram, būtiski, sagatavojot rēķinu, ir nepalaist garām informāciju par klienta izslēgšanu no PVN reģistra, saimnieciskās darbības apturēšanu vai izmaiņām juridiskajos datos. Lai grāmatvedības speciālisti varētu visu uzmanību veltīt saviem tiešajiem darba pienākumiem, lieki netērējot laiku informācijas apkopošanai par izmaiņām klientu datos, lielisks palīgs ir Klientu Portfeļa monitorings. Izmantojot Klientu Portfeļa monitoringa API, ziņas par izmaiņām klientu datos būs pieejamas uzreiz Jūsu sistēmā, kas nozīmē, ka:

Izmantojot Klientu Portfeļa API, veiksmīgi spēsiet uzlabot sava darba efektivitāti, izslēdzot kļūdu iespējamību un ietaupot laika resursus, ko citkārt patērētu, piemēram, savā datu bāzē uzņēmuma juridisko adresi atjaunojot manuāli.

Vai kvalitatīva datu bāze ir neiespējamā misija?

Runājot par klientu datu bāzu veidošanu, pastāv divi viedokļi – vieni uzskata, ka datu bāzes galvenais priekšnosacījums ir tās apjomīgums, kamēr otri liek uzsvaru uz datu kvalitāti. Kurai no pusēm ir taisnība, noteikti jālemj katram pašam, taču līdzšinējā pieredze liecina, ka ne vienmēr vairāk ir labāk.

Veidojot klientu datu bāzes, bieži vien tiek izmantoti neskaitāmi resursi, tostarp gan pašu klientu sniegtā informācija, gan internetā un uzziņu katalogos atrodamās ziņas. Ņemot vērā plašo informācijas resursu skaitu, iegūto datu kvalitāte apjomīgās datu bāzes priekšā nereti kapitulē, kas grāmatveža darbā nozīmē, piemēram, kļūdaini sagatavotus rēķinus.

Neviena kļūda biznesā nepaliek bez sekām. Kādas sekas sev līdzi nes nekvalitatīva datu bāze? Ievērojamu laika patēriņu kļūdu novēršanai, kas, protams, nozīmē, zaudētu naudu, jo šajā laikā darbinieki varētu risināt citus uzdevumus, kā arī, protams, zaudējumus no klientu savlaicīgi neapmaksātajiem rēķiniem un uzņēmuma prestiža krišanos klientu acīs, jo klienti noteikti sāks pārdomāt turpmāko sadarbību gadījumos, ja regulāri saņems kļūdaini sagatavotus rēķinus un dokumentos neprecīzi norādīsiet klienta nosaukumu, amatpersonas u.tml.

Kādi ir risinājumi datu bāzes kvalitātes uzlabošanai? Ir iespējams ieguldīt cilvēkresursos, pieņemot darbā darbinieku, kura pamatuzdevums būs klientu datu bāzes manuāla pārvaldība, atjaunošana un labošana, taču, aprēķinot šāda strādājošā gada algas izmaksas, ne viens vien secinās, ka šos līdzekļus varētu ieguldīt daudzkārt efektīvāk, tādēļ jāmeklē citi, ekonomiskāki, precīzāki un vienlaikus arī mūsdienīgāki risinājumi.

Ekonomiskāks un daudzkārt efektīvāks risinājums ir datu bāzes izveides uzticēšana profesionāļiem. Ko tas nozīmē uzņēmumam? Precīzu, uzticamu datu bāzi, kas izveidota, ņemot vērā uzņēmuma izvēlētos atlases kritērijus, balstoties uz atbilstošā pirmavotā pieejamo informāciju. Tas, savukārt, samazina uzņēmuma turpmākās izmaksas, izskaužot datu kvalitātes kļūdas un ļaujot koncentrēties tikai uz rezultātu sasniegšanu.

Jāatceras, ka darbs pie datu kvalitātes ir sistemātisks process, kas prasa pastāvīgu datu atjaunošanu, nodrošinot, ka datu bāze regulāri tiek papildināta ar aktuālajām izmaiņām klientu juridiskajos datos un statusā. Šim nolūkam paredzēts monitorings, kas ļauj sekot līdzi izmaiņām klientu datos un izvērtēt turpmāko sadarbību ar attiecīgo klientu.

Ja vēlies uzzināt vairāk par to, kā uzlabot sava uzņēmuma datu bāzes kvalitāti, sazinies ar mums!