Monitorējamie notikumi

PIETEIKTIES IZMĒĢINĀJUMAM

Klientu portfelī tiek nodrošināts juridisko un fizisko personu, kā arī objektu monitorings sākot ar klienta norādīto datumu pēc zemāk norādītajiem veidiem. Juridiskās personas tiek monitorētas pēc to reģistrācijas numura, fiziskās personas – pēc personas koda, bet objekti – pēc to identifikatora (koda, līguma numura u.tml.).

 
Uzņēmumu reģistra monitorings
 • Reģistrācijas datu izmaiņu notikumi
  • Izmaiņas uzņēmuma nosaukumā
  • Izmaiņas juridiskajā adresē
  • Izmaiņas uzņēmuma darbības veidā
  • Izmaiņas pamatkapitālā
  • Izmaiņas dalībniekos
  • Izmaiņas uzņēmuma amatpersonās
  • Izmaiņas prokūristos
  • Saimnieciskās darbības apturēšana (UR) 
 • Likvidācijas notikumi
  • Uzņēmums likvidēts
  • Likvidācijas procesa uzsākšana
  • Pārtraukts likvidācijas process
  • Darbība izbeigta
  • Darbība atjaunota
 • Uzņēmuma reorganizācijas notikumi
  • Apvienošanās 
  • Atdalīšana
  • Pievienošana
  • Sadalīšana
  • Uzņēmējdarbības formas maiņa
  • Reģistrēts reorganizācijas līguma projekts
 • Nodrošinājuma notikumi
  • Reģistrēts jauns nodrošinājums
  • Nodrošinājums atcelts
 • Gada pārskatu notikumi
  • Pieejams gada pārskats iesniegtā formā
  • Skenēta gada pārskata (ieraksta anulēšana)
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Bilance
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - PZA 
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Naudas plūsma
 • PVN reģistra monitorings
  • Reģistrēšana PVN reģistrā
  • Paziņojuma saņemšana datumā, kad reģistrēts PVN reģistrā
  • Izslēgšana no PVN reģistra
  • Paziņojuma saņemšana datumā, kad izslēgts no PVN reģistra
  • Izslēgšana no PVN reģistra sakarā ar likvidāciju vai reorganizāciju
 • Saimnieciskās darbības apturēšanas monitorings
  • Saimnieciskās darbības apturēšana (avots: VID)
  • Saimnieciskās darbības atjaunošana (avots: VID)
 • Juridiskās personas patieso labuma guvēju monitorings
  • Uzņēmumam reģistrētas izmaiņas patiesajos labuma guvējos
 • Atcelto amatpersonu monitorings
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 1 dienu
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 2 nedēļas
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 1 mēnesi
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 3 mēnešus
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 6 mēnešus
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 12 mēnešus
Maksātnespējas monitorings
 • Maksātnespējas notikumi 
  • Kreditoru sapulce (UR ieraksts)
  • Saistību dzēšanas procedūras pasludināšana
  • Maksātnespējas procesa pasludināšana, bankrota procedūras uzsākšana, administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā (fiz. personām)
  • Maksātnespējas procesa izbeigšana
  • Precizēta parādnieka mantas pārdošanas plāna iesniegšana
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Paziņojums par kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Kreditoru sapulce
  • Bankrota procedūras uzsākšana
  • Parādnieka mantas pārdošanas plāna iesniegšana
  • Administratora pilnvarošana
  • Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu
  • Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu
  • Paziņojums par noslēguma kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Paziņojums par kārtējās kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Paziņojums par pirmās kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Noslēguma kreditoru sapulce
  • Kārtējā kreditoru sapulce
  • Pirmā kreditoru sapulce
  • Administratora atcelšana maksātnespējas procesa lietā
  • Administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā
  • Izsole
  • Tiesas lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu
  • Tiesas lēmums par maksātnespējas stāvokļa risinājumu
  • Maksātnespējas procesa pasludināšana
  • Tiesas sprieduma par fiz. personas mantas pārdošanu plāna apstiprināšana
  • Tiesas spriedums par fiz. personas mantas pārdošanas plāna grozīšanu
  • Administratora lēmums par izlīguma iespēju
 • Tiesiskās aizsardzības procesa notikumi
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Administratora iecelšana tiesiskās aizsardzības procesā
  • Administratora atcelšana tiesiskās aizsardzības procesā
  • Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšana un pasākumu plāna apstiprināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes
  • Administratora pilnvarošana
 • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa notikumi
  • Administratora atcelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšana, pasākumu plāna apstiprināšana, administratora iecelšana
  • Administratora iecelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Administratora pilnvarošana
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšana
Maksātnespējas monitorings - likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"
 • Ierosināta maksātnespējas lieta
 • Administratora iecelšana
 • Maksātnespējas pasludināšana
 • Maksātnespējas procesa izbeigšana
 • Citas tiesas maksātnespējas procesa laikā
 • Apstiprināts sanācijas plāns
 • Grozījumi sanācijas plānā
 • Izbeigta sanācija
 • Uzsākta bankrota procedūra
 • Apstiprināts mierizlīgums
 • Administratora atcelšana
 • Sanācijas termiņa pagarināšana
 • Atcelts mierizlīgums
 • Bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana
Fizisko personu monitorings
 • Fizisko personu notikumi uzņēmuma reģistrā
  • Iecelšana amatā
  • Atcelšana no amata
  • Reģistrēta jauna prokūra
  • Prokūras izbeigšana
  • Izmaiņas dalībā
 • Laulāto  mantisko attiecību līgumu reģistrācijas notikumi ٭
  • Laulību līguma reģistrācija
  • Laulību līguma izmaiņas
  • Laulību līguma izbeigšana
٭ Šī monitoringa grupa iekļauj iespēju monitorēt arī pēc laulības līguma numura
 
 • Fiziskas personas saimnieciskās darbības apturēšanas notikumi
  • Saimnieciskā darbība apturēta
  • Saimnieciskā darbība atjaunota
 • Patiesā labuma guvēju monitorings
  • Personai reģistrētas izmaiņas kā patiesā labuma guvējam 
Komercķīlu reģistra monitorings ٭
 • Reģistrēta jauna komercķīla
 • Dzēsta komercķīla
 • Grozīta komercķīla
 • Pārjaunota komercķīla
 • Cedēta komercķīla
 • Komercķīlas tiesību izlietošana
 • Komercķīlas termiņa pagarināšana
 • Līdz komercķīlas termiņa notecēšanai atlicis mazāk par mēnesi.
٭ Šī monitoringa grupa iekļauj iespēju monitorēt arī pēc reģistrācijas akta numura
Tiesas sēžu kalendāra monitorings 
 • Nozīmēta sēde 
 • Mainīta sēdes informācija
 • Nozīmēta sēde (atbildētājs)
 • Mainīta sēdes informācija (atbildētājs)
 • Nozīmēta sēde (prasītājs)
 • Mainīta sēdes informācija (prasītājs)
Latvijas Vēstneša sludinājumu monitorings 
 • Mantojuma ziņas
 • Paziņojumi kreditoriem
 • Pilnvarotājs atsaucis pilnvaru
 • Pilnvarniekam atsaukta pilnvara
 • Izmaiņas rīcībspējā
Kavēto maksājumu datu bāzes monitorings 
 • Publicēts jauns parāds  
 • Parāds apmaksāts 
 • Reģistrēts jauns maksājums 
 • Nodots parādu piedziņas uzņēmumam 
 • Parāds atsaukts
 • Parāds dzēsts
 • Publicēts jauns parāds (avots: Paus Konsults)
 • Ieraksts par parādu dzēsts (avots: Paus Konsults)
VID nodokļu parādu monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Mainīts ieraksts par nodokļu parāda summu (avots: VID)
Uzņēmumu akcīzes preču licenču monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēta jauna licence
 • Anulēta uzņēmumam reģistrētā licence
 • Apturēta uzņēmumam reģistrētā licence
 • Uzņēmumam reģistrētā licence zaudējusi spēku
 • Atjaunota uzņēmumam reģistrētā licence
 • Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei reģistrēta jauna darbības vieta
 • Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei pārtraukta adresē reģistrētā darbība
Būvkomersantu reģistra monitorings
 • Uzņēmums reģistrēts kā būvkomersants
 • Apturēta darbība
 • Izslēgts no reģistra
 • Atjaunota darbība
 • Aktualizēta informācija
CSDD notikumu monitorings
 • Reģistrēts kā īpašnieks transportlīdzeklim
 • Ieraksts par īpašuma uz transportlīdzekli izbeigšanos
 • Reģistrēts kā turētājs transportlīdzeklim
 • Ieraksts par turējuma uz transportlīdzekli izbeigšanos
Svētku monitorings 
 • Vārda dienu monitorings 
 • Dzimšanas dienu monitorings 
 • Uzņēmuma dzimšanas dienu monitorings 
 • Vārda dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Uzņēmumu dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām)
Adrešu monitorings
 • Adresē reģistrēts uzņēmums
 • Adresē likvidēts uzņēmums
 • Mainīta uzņēmuma adrese
Izsoļu monitorings
 • Adresē reģistrēta jauna izsole
 • Adresē reģistrētā izsole beigusies
 • Adresē reģistrētā izsole pārtraukta
Jaunreģistrēto subjektu monitorings
 • Jaunreģistrēto subjektu monitorings ar ārvalstu kapitāla daļu
 • Jaunreģistrēto subjektu monitorings ar amatpersonām
 • Noteiktā teritorijā jaunreģistrēto subjektu monitorings