Monitorējamie notikumi

PIETEIKTIES IZMĒĢINĀJUMAM

Klientu portfelī tiek nodrošināts juridisko un fizisko personu, kā arī objektu monitorings sākot ar klienta norādīto datumu pēc zemāk norādītajiem veidiem. Juridiskās personas tiek monitorētas pēc to reģistrācijas numura, fiziskās personas – pēc personas koda, bet objekti – pēc to identifikatora (koda, līguma numura u.tml.).

 
Uzņēmumu reģistra monitorings
 • Reģistrācijas datu izmaiņu notikumi
  • Izmaiņas uzņēmuma nosaukumā
  • Izmaiņas juridiskajā adresē
  • Izmaiņas uzņēmuma darbības veidā
  • Izmaiņas pamatkapitālā
  • Izmaiņas dalībniekos
  • Izmaiņas uzņēmuma amatpersonās
  • Izmaiņas prokūristos
  • Saimnieciskās darbības apturēšana (UR) 
 • Likvidācijas notikumi
  • Uzņēmums likvidēts
  • Likvidācijas procesa uzsākšana
  • Pārtraukts likvidācijas process
  • Darbība izbeigta
  • Darbība atjaunota
 • Uzņēmuma reorganizācijas notikumi
  • Apvienošanās 
  • Atdalīšana
  • Pievienošana
  • Sadalīšana
  • Uzņēmējdarbības formas maiņa
  • Reģistrēts reorganizācijas līguma projekts
 • Nodrošinājuma notikumi
  • Reģistrēts jauns nodrošinājums
  • Nodrošinājums atcelts
 • Gada pārskatu notikumi
  • Pieejams gada pārskats iesniegtā formā
  • Skenēta gada pārskata (ieraksta anulēšana)
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Bilance
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - PZA 
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Naudas plūsma
 • PVN reģistra monitorings
  • Reģistrēšana PVN reģistrā 
  • Izslēgšana no PVN reģistra
 • Saimnieciskās darbības apturēšanas monitorings
  • Saimnieciskās darbības apturēšana (avots: VID)
  • Saimnieciskās darbības atjaunošana (avots: VID)
 • Juridiskās personas patiesā labuma guvēju monitorings
  • Uzņēmumam reģistrētas izmaiņas patiesā labuma guvējos

  Maksātnespējas monitorings

Maksātnespējas monitorings - likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"
Fizisko personu monitorings
 • Laulāto  mantisko attiecību līgumu reģistrācijas notikumi ٭
  • Laulību līguma reģistrācija
  • Laulību līguma izmaiņas
  • Laulību līguma izbeigšana
٭ Šī monitoringa grupa iekļauj iespēju monitorēt arī pēc laulības līguma numura
 
 • Fiziskas personas saimnieciskās darbības apturēšanas notikumi
  • Saimnieciskā darbība apturēta
  • Saimnieciskā darbība atjaunota
 • Patiesā labuma guvēju monitorings
  • Personai reģistrētas izmaiņas kā patiesā labuma guvējam 
Komercķīlu reģistra monitorings ٭
 • Reģistrēta jauna komercķīla
 • Dzēsta komercķīla
 • Grozīta komercķīla
 • Pārjaunota komercķīla
 • Cedēta komercķīla
 • Komercķīlas tiesību izlietošana
 • Komercķīlas termiņa pagarināšana
 • Līdz komercķīlas termiņa notecēšanai atlicis mazāk par mēnesi.
٭ Šī monitoringa grupa iekļauj iespēju monitorēt arī pēc reģistrācijas akta numura
Tiesas sēžu kalendāra monitorings 
 • Nozīmēta sēde 
 • Mainīta sēdes informācija
 • Nozīmēta sēde (atbildētājs)
 • Mainīta sēdes informācija (atbildētājs)
 • Nozīmēta sēde (prasītājs)
 • Mainīta sēdes informācija (prasītājs)
Latvijas Vēstneša sludinājumu monitorings 
 • Mantojuma ziņas
 • Paziņojumi kreditoriem
 • Pilnvarotājs atsaucis pilnvaru
 • Pilnvarniekam atsaukta pilnvara
 • Izmaiņas rīcībspējā
Kavēto maksājumu datu bāzes monitorings 
 • Publicēts jauns parāds  
 • Parāds apmaksāts 
 • Reģistrēts jauns maksājums 
 • Nodots parādu piedziņas uzņēmumam 
 • Parāds atsaukts
 • Publicēts jauns parāds (avots: Paus Konsults)
 • Parāds dzēsts (avots: Paus Konsults)
VID nodokļu parādu monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Mainīts ieraksts par nodokļu parāda summu (avots: VID)
Uzņēmumu akcīzes preču licenču monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēta jauna licence
 • Anulēta uzņēmumam reģistrētā licence
 • Apturēta uzņēmumam reģistrētā licence
 • Uzņēmumam reģistrētā licence zaudējusi spēku
 • Atjaunota uzņēmumam reģistrētā licence
 • Uzņēmumam izsniegtai licencei reģistrēta jauna darbības vieta
 • Uzņēmumam izsniegtai licencei pārtraukta adresē reģistrētā darbība
Būvkomersantu reģistra monitorings
 • Uzņēmums reģistrēts kā būvkomersants
 • Apturēta darbība
 • Izslēgts no reģistra
 • Atjaunota darbība
 • Aktualizēta informācija
CSDD notikumu monitorings
 • Reģistrēts kā īpašnieks transportlīdzeklim
 • Ieraksts par īpašuma uz transportlīdzekli izbeigšanos
 • Reģistrēts kā turētājs transportlīdzeklim
 • Ieraksts par turējuma uz transportlīdzekli izbeigšanos
Svētku monitorings 
 • Vārda dienu monitorings 
 • Dzimšanas dienu monitorings 
 • Uzņēmuma dzimšanas dienu monitorings 
 • Vārda dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Uzņēmumu dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām)
Adrešu monitorings
 • Adresē reģistrēts uzņēmums
 • Adresē likvidēts uzņēmums
 • Mainīta uzņēmuma adrese
Nekustamo īpašumu izsoļu monitorings
 • Adresē reģistrēta jauna nekustamā īpašuma izsole
 • Adresē reģistrētā nekustamā īpašuma izsole beigusies
 • Adresē reģistrētā nekustamā īpašuma izsole pārtraukta
Jaunreģistrēto subjektu monitorings
 • Jaunreģistrēto subjektu monitorings ar ārvalstu kapitāla daļu
 • Jaunreģistrēto subjektu monitorings ar amatpersonām
 • Noteiktā teritorijā jaunreģistrēto subjektu monitorings